Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

ΟΛΑ ΣΤΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ


Για ενάμιση μήνα στη Δ.Τ έδωσαν 600 χιλιάδες ευρώ σε δυο ιδιωτικά στούντιο! 


Αν για τη χρησιμοποίηση του στούντιο TVE (Μπόμπολας-Ψυχάρης) ο Γ.Στουρνάρας, Π.Καψής, Γκ. Μάναλης πλήρωσαν για 8 μόλις μέρες το ποσό των 155.000 ευρώ, για τον περίπου ένα μήνα και τέσσερις ημέρες της Δ.Τ μέχρι τη μετακόμιση της στο κτήριο της γενικής γραμματείας, πλήρωσαν 468.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 


Με άλλα λόγια το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή όλοι εμείς, επιβαρυνθήκαμε με 600 χιλιάδες ευρώ χωρίς Φ.Π.Α για να κάνουν το κομμάτι τους, οι σύμβουλοι του πρωθυπουργού. Να το παίξουν μάγκες και αποφασιστικοί που έκλεισαν την ΕΡΤ μέσα σε μια νύχτα.

Η απόφαση του Ειδικού Διαχειριστή που υπογράφηκε στις 4 Νοεμβρίου, ανοίγει "το πουγγί των άλλων" το οποίο διαχειρίζεται ο Γκίκας Μάναλης για να μπορέσει να πληρωθεί η εταιρεία το ποσό των 468.000 ευρώ, όπως η προηγούμενη άνοιξε το ταμείο για να πληρωθούν τα 155.000 ευρώ στο στούντιο TVE για τις 8 ημέρες του σήματος της Δ.Τ. 


Η εν λόγω απόφαση λέει:

12. Την κατεπείγουσα ανάγκη λειτουργίας του Τηλεοπτικού Σταθμού της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης σε συμμόρφωση προς την ανωτέρω απόφαση, σε συνδυασμό με την αδυναμία χρήσης του Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής και του εκεί ευρισκόμενου τεχνολογικού εξοπλισμού,

13. Την ανάγκη εξεύρεσης σημαντικά οικονομικότερης λύσης για την παροχή υπηρεσιών εκπομπής του τηλεοπτικού προγράμματος της Δημόσιας Τηλεόρασης, από χώρο που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο,

14.Τη διακοπή της σύμβασης μίσθωσης χώρου στούντιο και παροχής υπηρεσιών λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού, που συνήφθη την 9η Ιουλίου 2013 με την εταιρεία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία (T.V.E.)» (Studio Παιανίας), η οποία έληξε την 16η Ιουλίου 2013.

15.Το γεγονός της παντελούς έλλειψης υπαλληλικού προσωπικού της Δημόσιας Τηλεόρασης κατά το μήνα Ιούλιο του 2013 και έως την 19 Αυγούστου του 2013, οπότε προσελήφθησαν οι πρώτοι υπάλληλοι,

16. Τη διαπίστωση της ανάγκης μίσθωσης του απαιτούμενου εξοπλισμού για την παροχή της υπηρεσίας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού, κατόπιν ανεύρεσης του χώρου εγκατάστασης στη Γενική Γραμματεία ΜΜΕ.

17. Το γεγονός ότι κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο διαπιστώθηκε από την αγορά ότι η μοναδική εταιρεία που είχε στη διάθεσή της ετοιμοπαράδοτο προς μίσθωση τον απαιτούμενο εξοπλισμό και το απαραίτητο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ήταν η εταιρεία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ε.Ε.»,

18. Την οικονομική προσφορά της ανωτέρω εταιρείας,

19.Το υπ’ αριθμ. 8/15-10-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού της ΚΥΑ 02/11.06.2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με το οποίο εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη, σύμφωνα με την προαναφερθείσα οικονομική προσφορά και τα απολογιστικά στοιχεία που υπέβαλε η εν λόγω εταιρεία ενώπιον της Επιτροπής,


αποφασίζουμε


Εγκρίνουμε τη δαπάνη για την προμήθεια μέσω μίσθωσης τηλεοπτικού εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης αυτού και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού εκπομπής, από την εταιρεία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ε.Ε.»., συνολικού ποσού 468.000€ πλέον ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα από 16/7/2013 έως 15/10/2013. Η δαπάνη ανέρχεται στα κατωτέρα ποσά, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ.


Η σύμβαση μίσθωσης συνήφθη για ένα μήνα, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τις ανάγκες της Δημόσιας Τηλεόρασης και μέχρι την επιλογή Αναδόχου από την προκηρυχθείσα διαγωνιστική διαδικασία. Η σύμβαση καταγγέλλεται οποτεδήποτε αζημίως για τα μέρη, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προ επτά (7) ημερών.


Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν την εν λόγω προμήθεια περιγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση, που έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι περί Κρατικών Προμηθειών Διατάξεις, καθώς και η προσφορά του αναδόχου.


Ενοικίαση τηλεοπτικού εξοπλισμού για τη λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού και για 3 μήνες, σε 18ωρη βάση με διάθεση του αναγκαίου προς το σκοπό αυτό προσωπικού (από 16 Ιουλίου 2013 έως 15 Οκτωβρίου 2013)
147.000,00 € τον 1ο μήνα
136.000,00 € τον 2ο μήνα και
136.000,00 € τον 3ο μήνα


Επιπλέον εξοπλισμός προς ενοικίαση για 3 μήνες (από 26 Ιουλίου 2013 έως 15 Οκτωβρίου 2013)
9.000,00 € τον 1ο μήνα
8.000,00 € τον 2ο μήνα και
8.000,00 € τον 3ο μήνα


Επιπλέον ποσά για νέες λειτουργικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την αύξηση των ωρών μετάδοσης (από 18ωρη σε 24ωρη μετάδοση) προγράμματος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης
8.000,00 € τον 1ο μήνα
16.000,00 € τον 2ο μήνα


Ακριβές αντίγραφο

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ..Μέρος Πέμπτο: Νέα ονόματα της λίστας «450 ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ»Τι είπε στο ΜΑΚΕΛΕΙΟ ο ερευνητής που έγραψε: «Τους έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια!»

Tη δική του απάντηση στις διαψεύσεις, στις κατηγορίες αλλά και στα «αναθέματα» πολιτικών και εκκλησιαστικών υψηλότιμων προσώπων της ελίτ της χώρας αλλά και της αλλοδαπής, στέλνει στο προσωπικό μας e-mail από το εξωτερικό, ο άνθρωπος που κατάφερε μέσα σε πέντε μέρες με τη σύνταξη της «λίστας για τους 450 Μασόνους της Ελλάδος» να αναταράξει την καθεστηκυία τάξη.Ο ερευνητής Σωτήρης Ασημακόπουλος, αυτοσυστήνεται και ισχυρίζεται μεταξύ άλλων:

“Επαγγέλλομαι ιστορικός και είμαι κάτοικος εξωτερικού προς το παρόν, αλλά κατεβαίνω στη Μητέρα Πατρίδα Ελλάδα που και που. Βεβαίως και είναι στη λίστα τα άτομα που ανέφερα στο τελευταίο μου μήνυμα. Όσο για τις γνώσεις μου, οι πηγές μου είναι ποικίλες και εξηγώ:

-Με τα ίδια μου τα μάτια. Δηλαδή έχω δει άτομα της λίστας να εκτελούν μασονικές χειραψίες και χειρονομίες.

-Από τις πράξεις τους. Δηλαδή πχ ξέρω περιπτώσεις μασόνων που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους από πριν, αρχίζουν και κάνουν τα λεγόμενα ρουσφέτια μόλις καταλάβουν ότι ο άλλος είναι μασόνος από τους μεταξύ τους κώδικες επικοινωνίας. Επίσης, από τις μεταξύ τους συγκαλύψεις. Πχ ο Τσίπρας και ο Καμμένος δεν έχουν υπερψηφίσει την προώθηση τόσων μηνύσεων για προδοσία που έχουν πάει στη βουλή μολονότι αυτοχαρακτηρίζονται αντιμνημονιακοί.

-Από τα λεγόμενά τους. Δηλαδή υποστηρίζουν την Νέα Τάξη Πραγμάτων (πχ πολιτικοί) και την πανθρησκεία.

Πχ1 ο εκπρόσωπος της μεγάλης στοάς που τηλεφώνησε στην εκπομπή σας (εννοεί στο ΜΑΚΕΛΕΙΟ και αναφέρεται στον κ.Ιωάννου, φερόμενο ως εκπρόσωπο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος), αλλά δεν ήταν καθόλου ειλικρινής.Πχ2 ο οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος μαζεύεται με εκπροσώπους άλλων οργανωμένων θρησκειών και προσεύχονται μαζί ή προσκυνούν μια κρυστάλινη σφαίρα (υπάρχουν φωτογραφίες)….…Προδίδονται μόνοι τους. Σας μιλάω από προσωπικής πείρας όταν σας λέω ότι άτομα μου έχουν πει για τον εκάστοτε μασόνο, δεν τους πειράζει καθόλου που είναι τέτοιος. Εσείς κύριε Χίο πως θα το εκλαμβάνατε;

Επίσης, αισχρά ψέματα (κυρίως για πολιτικούς) δηλαδή ότι επειδή είναι απατεώνες δεν σημαίνει ότι είναι μασόνοι ή αν ήταν μασόνοι δεν θα δημοσιοποιούνταν έτσι τα ονόματά τους. Σε κάτι τέτοιους υπενθυμίζω ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αναζητούν την αλήθεια και μάχονται υπέρ του καλού και ότι οι αεροψεκασμοί μπορεί να έχουν μολύνει το αίμα τους αλλά όχι και τη συνείδηση, τη σκέψη, τα συναισθήματα, την ηθική, το αίσθημα δικαιοσύνης, το αίσθημα της πραγματικής δημοκρατίας, τη συμπόνια και την απέχθεια για παθητικοποίηση….”.

Αυτά μας ανέφερε ο κ.Ασημακόπουλος εμμένοντας σε ονόματα από την λίστα που τάραξε την δημοσιότητα.ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑΔεσποτοπούλου Γιάννα Ροταριανή, απόφοιτος  οικονομικών, μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων, master στα οικονομικά τουρισμού, ειδικότητα σε θέματα ευρωπαϊκών κοινοτήτων, ειδικότητα σε θέματα marketing της ιαπωνικής τουριστικής αγοράς στη Japan International Cooperation Agency,πρώην προϊσταμένη ερευνών,μελετών,marketing και επικοινωνίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στην Αθήνα και στο Λονδίνο, πρώην γενική γραμματέας κοινωνικής αλληλεγγύης του υπουργείου υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, γενική γραμματέας του ευρωπαϊκού τμήματος των Special Olympics, πρόεδρος του οργανισμού Special Olympics Ελλάς, μέλος ΔΣ του Κοινωφελούς Ιδρύματος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, πρώην μέλος της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Επιτροπής Ειδικού Αθλητισμού, πρώην μέλος της Ομάδας Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των παγκόσμιων αγώνων Special Olympics-Αθήνα 2011,έχει μεγαλόσταυρό του τάγματος τιμής, βραβείο μετά παρασήμου των 100 χρόνων του Rotary International, υποψήφια βουλευτής επικρατείας της ΝΔΈβερτ Μιλτιάδης Γέννηση-θάνατος:12/5/1939-9/2/2011,

πρώην δήμαρχος Αθηναίων, πρώην πρόεδρος της ΝΔ, απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ, πρώην οικονομικός σύμβουλος στην Εμπορική Τράπεζα, πρώην οικονομικός και διοικητικός διευθυντής στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, μέλος της Ε.Ρ.Ε.Ν και αργότερα διοικητής της, ιδρυτικό μέλος της Ν.Δ, πρώην βουλευτής της Ν.Δ στην Α’ Αθηνών, πρώην μέλος του Τομέα Πολιτικού Σχεδιασμού της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της Ν.ΔΙατρόπουλος Δημήτρης

ποιητής, οδοποιός, δοκιμιογράφος, χρονογράφος, σχολιαστής, πνευματικός ακτιβιστήςΚανελλόπουλος Παναγιώτης Γέννηση – θάνατος:13/12/1902-11/9/1986,

μέλος της λέσχης Μπίλντερμπεργκ 1954-1955,1959-1960,1966, πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος, φιλόσοφος, διδάκτωρ του δικαίου, πρώην μέλος της Εταιρείας Κοινωνικών Επιστημών, πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου εθνικής οικονομίας, πρώην υφηγητής της έκτακτης αυτοτελούς έδρας της κοινωνιολογίας στη νομική Αθήνας, συνιδρυτής και συντάκτης του περιοδικού <<Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών, πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων της Ελλάδος, πρώην πρόεδρος του ΙΚΑ.Καραμανλής Αχιλλέας Γέννηση:27/12/1929,

δικηγόρος,πρώην διευθυντής του ιδιαιτέρου γραφείου του τότε προέδρου κυβέρνησης Κ. Καραμανλή, πρώην βουλευτής Σερρών της ΝΔ, θείος του Κώστα Καραμανλή jrΚασιμάτης Γιώργος Γέννηση:1932,

απόφοιτος νομικής, συγγραφέας, συνεργάτης της στοάς του βιβλίου, διδακτορικό δίπλωμα στο συνταγματικό δίκαιο από τα πανεπιστήμια της Βέρνης και του Μονάχου, πρώην πανεπιστημιακός δάσκαλος στη Νομική Αθηνών, ομότιμος καθηγητής της Νομικής Αθηνών, πρώτος πρόεδρος του Ιονίου Πανεπιστημίου, πρώην πρόεδρος του Τμήματος Νομικής, ιδρυτής και διευθυντής του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών, ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων, ιδρυτικό μέλος-αντιπρόεδρος- επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου, πρώην νομικός σύμβουλος πρωθυπουργού, πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων υπό τον πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρος του ΕΣΡ, πρώην μέλος της Επιτροπής Επαναπατρισμού των Πολιτικών Προσφύγων, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής για τη Διαφάνεια στη Διοίκηση υπό τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία», πρώην μέλος της Διεθνούς Ομάδας των Οκτώ Ειδικών που προέβη, το 2005, στη Διακήρυξη Αρχών του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου για Βιώσιμη Λύση του Κυπριακού.Κατσέλη Λούκα Γέννηση:20/4/1952,

οικονομολόγος, διδακτορικό δίπλωμα στην οικονομική, πρώην επίκουρη και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Γέιλ, πρώην επισκέπτρια καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Birkbeck του Λονδίνου, πρώην επισκέπτρια καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην επικεφαλής του ΟΟΣΑ, πρώην μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην μέλος της <<Επιτροπής Σοφών» για την Αναθεώρηση της Κοινωνικής Χάρτας της Ευρώπης, πρώην μέλος της CDP του ΟΗΕ, πρώην επιστημονική διευθύντρια του ΚΕΠΕ, πρώην μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, πρώην ειδική οικονομική σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου, πρώην βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας της Ελλάδος, πρώην υπουργός εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδος, πρόεδρος της Κοινωνικής Συμφωνίας, σύζυγος του Γεράσιμου ΑρσένηΛαλιώτης Κώστας Γέννηση:1951,

πρώην μέλος του εκτελεστικού γραφείου και της κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός ΠΕΧΩΔΕ της Ελλάδος, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπεύθυνος του περιοδικού <<Αγωνιστής>> της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, πρώην εκδότης και μέλος της διεύθυνσης της εβδομαδιαίας εφημερίδας <<Εξόρμηση>> του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής επικρατείας  του ΠΑΣΟΚ, πρώην εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός προεδρίας, πρώην υφυπουργός τύπου και πληροφοριών της Ελλάδος, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρώην υφυπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, πρώην γραμματέας της κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚΛαμπράκης Χρήστος Γέννηση-θάνατος:1934 – 2009,

διευθυντής του περιοδικού <<Ταχυδρόμος>>, διευθυντής του δημοσιογραφικού οργανισμού <<Λαμπράκης>> που εξέδιδε τις εφημερίδες <<Το βήμα>> και <<Τα νέα>>, ιδρυτής της εφημερίδας <<Ομάδα>> και του περιοδικού <<Εποχές>>, ιδρυτής του μεγάρου μουσικής ΑθηνώνΠαπανδρέου Βάσω Γέννηση:9/12/1944,

πρώην  υπουργός ανάπτυξης της Ελλάδος, πρώην  υπουργός εσωτερικών, δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης της Ελλάδος, πρώην υπουργός ΠΕΧΩΔΕ της Ελλάδος, πρώην επίτροπος της Ελλάδας στην ΕΟΚ, θεσμοθέτησε τα ΚΕΠ, πρώην βουλευτής Β’ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ, πρώην πρόεδρος στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, πτυχίο ΑΣΟΕΕ, Μ.Sc στα οικονομικά, διδακτορικό στα οικονομικά, πρώην καθηγήτρια στο οικονομικό τμήμα του πανεπιστημίου του Exeter, πρώην βοηθός ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, πρώην λέκτωρ στην ΑΣΟΕΕ, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην μέλος της ΚΕ του, πρώην πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ, πρώην μέλος ΔΣ της Εμπορικής Τράπεζας, πρώην μέλος του εκτελεστικού γραφείου της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, πρώην υφυπουργός βιομηχανίας, ενέργειας και τεχνολογίας, πρώην αναπληρωτής υπουργός βιομηχανίας, ενέργειας και τεχνολογίας, πρώην αναπληρωτής υπουργός εμπορίου, πρώην μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρώην επικεφαλής ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική συνέλευση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην επικεφαλής ελληνικής κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρώην αντιπρόεδρος κοινοβουλευτικής συνέλευσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρώην αντιπρόεδρος κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην μέλος του προεδρείου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, πρώην μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚΠαπανδρέου Ανδρέας Γέννηση-θάνατος:5/2/1919-23/6/1996,

πατέρας του Γιώργου Παπανδρέου jr. , ιδρυτής και πρώην πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος, συνιδρυτής του μαρξιστικού περιοδικού <<Ξεκίνημα>>, διδακτορικό δίπλωμα στα οικονομικά και τη φιλοσοφία, πρώην αναπληρωτής καθηγητής στο Χάρβαρντ, πρώην επίκουρος καθηγητής του πανεπιστημίου της Μινεσότα και του Μπέρκλεϊ, πρώην τακτικός καθηγητής των ίδιων πανεπιστημίων, πρώην πρόεδρος το τμήματος οικονομικής επιστήμης του πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ, πρώην καθηγητής οικονομικών στο πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, πρώην καθηγητής οικονομικών στο πανεπιστήμιο του Γιόρκ όπου διετέλεσε και διευθυντής μεταπτυχιακών σπουδών, πρώην πρόεδρος ΔΣ  και επιστημονικός διευθυντής του ΚΕΠΕ, πρώην σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος, πρώην βουλευτής με την Ένωση Κέντρου, πρώην υπουργός προεδρίας της Ελλάδος, πρώην αναπληρωτής υπουργός συντονισμού της Ελλάδος, ιδρυτής του Π.Α.Κ, συγγραφέας.

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

ΤΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 4ον

                masonoi-politikoiΜΑΣΟΝΟΙ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: “…ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΗΣ, Ι.ΚΟΡΑΝΤΗΣ(ΕΥΠ), ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ, Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, Π.ΚΑΜΜΕΝΟΣ, Φ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ…”

Ονόματα-φωτιά «παρελαύνουν» στη «λίστα» που έχει ανάψει φωτιές στον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο αλλά και τους δαιδάλους των Τεκτονικών Ταγμάτων στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη «λίστα με τα 450 ονόματα», αποκύημα «έρευνας και εντρύφησης» στα άδυτα των τεκτονικών στοών και των μυστικιστικών οργανώσεων του «ανεξάρτητου ερευνητή» Σωτήρη Ασημακόπουλου, περιήλθε στην κατοχή μας πριν από μερικούς μήνες. Προς αποφυγή πάσης παρεξήγησης ενημερώνουμε το κοινό αλλά και τους αναγνώστες ότι σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε ούτε υιοθετούμε ότι οι αναγραφόμενοι είναι μασόνοι. Όμως σε μια εποχή που οι Ελληνικές μασονικές στοές αποφάσισαν να εξωτερικεύσουν απόψεις που κάνουν λόγο για «νέες ενέργειες απελευθέρωσης του τόπου όπως έκαναν και πρόγονοι τους της Φιλικής Εταιρείας», πως μπορεί η ιδιότητα «μασόνος» να αποτελεί δυσφήμιση; Αυτό ας μας το εξηγήσουν οι αναφερόμενοι στις περιβόητες «λίστες».

ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Παπαδόπουλος Γιώργος  Γέννηση-θάνατος: 5/5/1919-27/6/1999,στρατιωτικός,πρώην δικτάτορας της Ελλάδος    

Παπαδόπουλος Περικλής  ροταριανός,κάτοικος Πάτρας

Γείτονας Κώστας  Γέννηση:1939,βουλευτής Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ,πολιτικός μηχανικός,ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ,πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων,πρώην υπουργός επικρατείας της Ελλάδος,πρώην υπουργός υγείας και πρόνοιας της Ελλάδος,πρώην υπουργός δημόσιας τάξης της Ελλάδος,πρώην αναπληρωτής υπουργός ΠΕΧΩΔΕ της Ελλάδος,πρώην υφυπουργός δημόσιας τάξης της Ελλάδος,πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Παπανδρέου,πρώην γενικός γραμματέας υπουργείου δημοσίων έργων της Ελλάδος,ιδρυτικό μέλος του ομίλου <<Γεώργιος Γεννηματάς>>

Γεννηματά Φώφη   Γέννηση:1964,εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ,πρώην αναπληρώτρια υπουργός εσωτερικών της Ελλάδος,πρώην αναπληρώτρια υπουργός παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων,πρώην υπουργός υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης,π΄ρωην πρόεδρος νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς,απόφοιτος πολιτικών επιστημών και δημόσιας διοίκησης,διορισμένη στην Εθνική Τράπεζα από το 1986,πρώην γραμματέας του προεδρείου της Βουλής,πρώην γραμματέας της διαρκούς επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής,πρώην μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ,π΄ρωην γραμματέας του τομέα παιδείας και εκπαίδευσης του ΠΑΣΟΚ,πρώην μέλος του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ,πρώην πρόεδρος της ΕΝΑΕ,μέλος του εθνικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ,μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Γερμενής Γιώργος  βουλευτής Β’ Αθηνών της Χρυσής Αυγής,μπασίστας στο black metal συγκρότημα Naer Mataron,μέλος της κεντρικής επιτροπής της Χρυσής Αυγής,έχει το ψευδώνυμο Καιάδας,ήταν αυτός που φώναξε το <<εγέρθητω>>,σατανιστής    Γεωργακόπουλος Ιωάννης  πρόεδρος ροταριανού ομίλου Κομοτηνής 1974-1976

Γκιουλέκας Κώστας  Γέννηση:21/12/1960,δημοσιογράφος,δικηγόρος,βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ,πρώην υφυπουργός εσωτερικών της Ελλάδος,πρώην γραμματέας προγράμματος της ΝΔ,δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης,αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών της ΝΔ,αναπληρωματικό μέλος της πολιτικής συνέλευσης του ΕΛΚ,πρώην πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας της ελληνικής Βουλής με το κοινοβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας, πρώην γραμματέας της Ομάδας Φιλίας με το κοινοβούλιο της Αλβανίας,π΄ρωην μέλος των Ομάδων Φιλίας της ελληνικής Βουλής με τα κοινοβούλια των ΗΠΑ,Ιραν,Ισραήλ και Βουλγαρίας,τρίτο ιδρυτικό μέλος της νεολαίας της ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα,μέλος της ΜΑΚΙ,μέλος της ΟΝΝΕΔ,μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ,ιδρυτικό μέλος των ΕΚΟ της ΝΔ

Δαυίδ Γιώργος  μέλος της λέσχης Μπίλντερμπεργκ 1996-2011,πρόεδρος του ΔΣ της Κόκα-Κόλα,μέλος ΔΣ της <<Πέτρος Πετρόπουλος>> ΑΕΒΕ,μέλος ΔΣ της εταιρείας τσιμέντου <<ΤΙΤΑΝ>>,μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ,μέλος ΔΣ του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών,απόφοιτος του πανεπιστημίου του Εδιμβούργου,μέλος ΔΣ της ΑΧΑ Ασφαλιστικής ΑΕ,διαχειριστής του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντης,μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας,μέλος του Τάγματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας,μέλος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού,μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαμαντοπούλου Άννα(Haanah)  Γέννηση:26/2/1959,μέλος της λέσχης Μπίλντερμπεργκ 2004-2005,2007-2009,πολιτικός μηχανικός,πρώην νομάρχης Καστοριάς,πρώην γενική γραμματέας κατάρτισης του ν. Καστοριάς,πρώην γενική γραμματέας νεότητας του ν. Καστοριάς,πρώην πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ,πρώην γενική γραμματέας βιομηχανίας του ν.Καστοριάς,πρώην υφυπουργός ανάπτυξης της Ελλάδος,πρώην επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,πρώην υπουργός παιδείας, δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων της Ελλάδος,πρώην υπουργός ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας της ελλάδος

Δικαιάκος Αθηναγόρας(Γεώργιος)  μητροπολίτης Ιλίου

Ευθυμίου Πέτρος  Γέννηση:1950,συνεργάτης της στοάς του βιβλίου,πρώην ευρωβουλευτής,πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,πρώην υπουργός παιδείας της Ελλάδος,απόφοιτος φιλοσοφικής,πρώην εκπαιδευτικός,πρώην δημοσιογράφος και συντάκτης της εφημερίδας <<Το Βήμα>>,πρώην αρχισυντάκτης του περιοδικού <<Αντί>>,πρώην παρουσιαστής

Ιωαννίδης Γιάννης  Γέννηση:26/2/1945,πρώην καλαθοσφαιριστής,απόφοιτος γεωπονικής,πρώην γεωπόνος,πρώην υφυπουργός πολιτισμού της Ελλάδος,πρώην υπεύθυνος τομέα πολιτικής ευθύνης αθλητισμού της Ν.Δ υφυπουργός αθλητισμού

Ιωαννίδης Δημήτρης  γέννηση-θάνατος:13/3/1923-16/8/2010,στρατιωτικός,δικτάτορας,ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Ελλάδος μετά τον Γιώργο Παπαδόπουλο

Καμμένος Πάνος  Γέννηση:12/5/1965,απόφοιτος οικονομικών και ψυχολογίας,πρώην βουλευτής Β’Αθηνών της ΝΔ,παράσημο της τιμής από το πατριαρχείο Ιεροσολύμων,παράσημο του ιππότη του εθνικού τάγματος της αξίας από τον Νικολά Σαρκοζί,πρώην υφυπουργός εμπορικής ναυτιλίας, Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής της Ελλάδος,ιδρυτής και αρχηγός των Ανεξάρτητων Ελλήνων

Κανάκης Αντώνης(Αντώνης Δούμας)  Γέννηση:18/2/1969,παρουσιαστής,ραδιοφωνικός παραγωγός,ιδιοκτήτης νυχτερινών μαγαζιών στη Χαλιδική

Καραμανλής Κώστας  Γέννηση:14/9/1956,δικηγόρος,πρώην μέλος της ΟΝΝΕΔ,πρώην πρόεδρος της ΝΔ,πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος,πρώη βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ,μέλος της λέσχης Μπίλντερμπεργκ 1998,μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,ισόβιο μέλος-σύμβουλος του ιδρύματος <<Κωνσταντίνος Γ.Καραμανλής>>

Κοντέσης Δημήτριος  οικονομολόγος,πρώην Μέγας Διδάσκαλος της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, αρχιλογιστής του ομίλου «Δημοκρατικός Τύπος»

Κοραντής Ιωάννης  17/7/1948,απόφοιτος νομικής,πρώην αναπληρωτής μόνομος αντιπρόσωπος της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης,πρώην αντιπρόσωπος της Ελλάδος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ,πρώην διευθυντής βαλκανικών υποθέσεων στο υπουργείο εξωτερικών,πρώην πρέσβης της Ελλάδος στη Σαουδική Αραβία, στην Τουρκία και στο Βέλγιο, πρώην διοικητής της ΕΥΠ,μεγαλόσταυρός του τάγματος του φοίνικα,με προεδρικό διάταγμα διατηρεί τον τίτλο του πρέσβεως επί τιμή,μέλος του ΛΑΟΣ

Νικολόπουλος Νίκος  Γέννηση:21/2/1958,απόφοιτος πολιτικών επιστημών,απόφοιτος κοινωνικής θεολογίας,απόφοιτος ΑΣΣΕ,συγγραφέας,υποψήφιος διδάκτωρ στην οικονομική σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,ιδιώτευσε ως οικονομικός σύμβουλος,ιδρυτής και εκδότης του περιοδικού <<Νέος Λόγος>>1986-1996,ιδρυτής της εφημερίδας <<Αγγελειοφόρος της ενημέρωσης>>1997-1998,ιδιοκτήτης ως το 1994 του ραδιοφωνικού σταθμού <<ΜΕΛΛΟΝ FM>> και του τηλεοπτικού σταθμού <<ΜΕΛΛΟΝ TV>>,ιδρυτικό μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού “Πολιτικό Εντευκτήριο”,πρώην αντιπρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων,πρώην πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής Χίου,πρώην πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής Αχαΐας της ΟΝΝΕΔ,πρώην δημοτικός σύμβουλος Πάτρας,πρώην βουλευτής με τη ΝΔ,πρώην υποψήφιος δήμαρχος Πάτρας,πρώην κοινοβουλευτικός εκπόσωπος της ΝΔ,πρώην τακτικό μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης,πρώην τακτικό μέλος της Δυτικό-Ευρωπαϊκής Ένωσης,πρώην μέλος της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των δομημένων ομόλογων,πρώην αναπληρωτής γραμματέας της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας,πρώην μέλος της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεσογείου,πρώην πρόεδρος Διακομματικής Επιτροπής Ορθοδοξίας και Θρησκευμάτων της Βουλής των Ελλήνων,πρώην μέλος μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου,πρώην γραμματέας στη κεντρική διοίκηση μη κυβερνητικών οργανώσεων,πρώην γραμματέας Συνδικαλισμού κεντρικής διοίκησης,πρώην γραμματέας τεκμηρίωσης στην κεντρική διοίκηση,μέλος της κεντρικής επιτροπής,μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής,πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεσογείου,τομεάρχης Πολιτικής Ευθύνης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της ΝΔ,πρώην υφυπουργός εργασίας

Κουρής Γιώργος  δημοσιογράφος

Μπακογιάννη Ντόρα(Μητσοτάκη)  Γέννηση:6/5/1954,μέλος της λέσχης Μπίλντερμπεργκ 2003-2009,απόφοιτη πολιτικών επιστημών και επικοινωνίας,πρώην επεύθυνη του πολιτικού γραφείου του Κώστα Μητσοτάκη,πρώην βουλευτής Ευρυτανίας με τη ΝΔ,πρώην υφυπουργός στον πρωθυπουργό,πρώην υπουργός πολιτισμού της Ελλάδος,πρώην βουλευτής Α’Αθηνών με τη ΝΔ,το 1994 εξελέγη στην στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας,πρώην τομεάρχης ανάπτυξης της ΝΔ,πρώην τομεάρχης εξωτερικών υπουθέσεων της ΝΔ,πρώην τομεάρχης άμυνας της ΝΔ,πρώην δήμαρχος Αθηνάιων, νικήτρια στην ψηφοφορία για την εκλογή του «Παγκόσμιου Δημάρχου 2005»,πρώην υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος,Τον Ιούνιο 2008 εξελέγη στη Γαλλική Ακαδημία Ανθρωπιστικών και Πολιτικών Επιστημών ως ξένος εταίρος,πρώην υποψήφια πρόεδρος της ΝΔ,ιδρυτής κα πρώην πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας>>,επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ,το 2003 συμμετείχε στην Στρογγυλή Τράπεζα,τον Δεκέμβριο του 2005, εξελέγη «World Mayor» στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό που διοργανώνεται από τον οργανισμό «City Mayors»,το 2008 πήρε από την επαρχία του Τυρόλου και την πόλη του Ίνσμπρουκ το βραβείο Maximilian Award – European Award for Regional Policy and Local Government,το 2006-2007-2008 το περιοδικό «Forbes» την περιέλαβε στη λίστα με τις 100 ισχυρότερες γυναίκες του πλανήτη,Το 2009 ανακυρήχθηκε η πρώτη αλλοδαπή γυναίκα Εταίρος της Γαλλικής Ακαδημίας Ανθρωπιστικών και Πολιτικών Επιστημών,την ίδια χρονιά αναγορεύθηκε σε Συγκλητικό επι Τιμή απο την Ευρωπαική Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών του Σάλτσμπούργκ,τον Απρίλιο του 2010 της απονεμήθηκε το παράσημο της Εθνικής Τάξης της Λεγεώνας της Τιμής

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

ΓΑΪΔΟΥΡΙ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ


    Δείτε πού πάρκαρε αθεόφοβος στα Χανιά - Όταν η "γαϊδουριά" γίνεται επικίνδυνη


Καθημερινό είναι πια το φαινόμενο οδηγών που στην κυριολεξία παρκάρουν όπου βρουν, αδιαφορώντας για τις συνέπειες γιατί συνήθως δεν έρχονται αντιμέτωποι με αυτές.
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η "γαϊδουριά" μπορεί να γίνει και επικίνδυνη.

Αναγνώστης του flashnews.gr μας έστειλε την παρακάτω φωτογραφία με όχημα που έχει παρκάρει ολόκληρο πάνω στο πεζοδρόμιο, σε σημείο της Ακρωτηρίου, ενώ στο βάθος φαίνονται άλλα δύο οχήματα που έχουν καταπατήσει το απέναντι πεζοδρόμιο.
Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, οι πεζοί θα πρέπει, να κατέβουν από το πεζοδρόμιο και να περπατήσουν στο δρόμο, ο οποίος ως γνωστό είναι πολυσύχναστος και "φημισμένος" για τα ατυχήματά του.

Αλλά και όσοι κυκλοφορούν με καροτσάκι θα έρθουν αντιμέτωποι με την απίστευτη αμέλεια των οδηγών που καταπατούν, εκτός από το πεζοδρόμιο τα δικαιώματα όλων μας.
Άραγε, όποιοι είναι ο "ευφάνταστοι" οδηγοί, θα πληρώσουν τις συνέπειες της "γαϊδουριάς" τους;

ΤΙ ΠΙΝΕΙ ΑΡΑΓΕ Η ΓΑΪΔΟΥΡΑ ;;


Για... «τουρκελλάδα» άρχισε να μιλάει και η Κεφαλογιάννη

Ως "ενιαίο τουριστικό χώρο" ονειρεύεται Ελλάδα και Τουρκία η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και καλό θα είναι να ερωτηθεί αν γνωρίζει ότι με κάθε ευρώ που πέφτει στον τουρκικό τουρισμό ένα τμήμα του πάει αναγκαστικά στο Ταμείο Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας  που σημαίνει ότι ενισχύει την στρατιωτική μηχανή της για να συνεχίζει την κατοχή της Κύπρου να παραβιάζει σχεδόν καθημερινά τα ελληνικά σύνορα και να ενισχύει την αμφισβήτηση της εληνικής κυριαρχίας σε μερικές δεκάδες νησιά του Αιγαίου.
Συν το γεγονός ότι λογικά η Ελλάδα θα χάσει αυτό αυτό το τουριστικο συνάλλαγμα θα πάει στην Τουρκία...

Τι δήλωσε στο τουρκικό κανάλι NTV από την Κωνστντινούπολη, όπου βρίσκεται; Διαβάστε και φρίξτε: «Θέλουμε να προσελκύσουμε τουρίστες από μακρινές χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία, που θα επισκέπτονται την Ελλάδα παράλληλα και την Τουρκία. Δεν είδαμε ποτέ την Τουρκία ως ανταγωνίστρια, την βλέπουμε ως σημαντικό εταίρο. Άλλωστε είμαστε η πρώτη χώρα που εξασφάλισε διευκολύνσεις στην Τουρκία, στο πλαίσιο της Σένγκεν»!

Και κατέληξε: «Η Ελλάδα κάνει τα πάντα για να προσελκύσει τους Τούρκους»!

Μα, είναι σαφές ποτι η προσπάθεια είναι επιτυχημένη: Οι φρεγάτες και κορβέτες τους φτάνουν μέχρι την Αττική και τα μαχητικά αεροσκάφη τους παιρνoύν συνεχώς επάνω από τα ελληνικά νησια!
Ποια μεγαλύτερη απόδειξη του επιτυχημένου προγράμματος προσέλκυσης Τούρκων χρειάζεται; 

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

ΤΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ !!

                            masonoi4


ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΕΝΔΙΑΣ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΔΑΜΑΝΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ-ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ- ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ. ΟΛΟΙ ΣΤΗ “ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ 450 ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ” 

MAΣΟΝΟΙ-ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
«Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ 450 ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ»
«ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ» ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ

 Σφοδρές αντιδράσεις και έντονο παρασκήνιο έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση «λίστας με 450 ονόματα Ελλήνων Μασόνων», όπως τιτλοφορείται, στην οποία φέρεται να συγκαταλέγονται αναγνωρίσιμα πρόσωπα από την οικονομική, πολιτική και πνευματική ελίτ του τόπου. 

Ως συντάκτης της «λίστας» προβάλλεται ερευνητής, ο κ.Σωτήρης Ασημακόπουλος, ο οποίος αφήνει να εννοηθεί ότι έχει εντρυφήσει στην στενή παρακολούθηση και καταγραφή των εγχώριων τεκτονικών ταγμάτων αλλά και των πολυδαίδαλων στοών του Ελληνικού Τεκτονισμού και των μυστικιστικών οργανώσεων στη χώρα. Πάντως χθες υπήρξε(μετά την διάψευση μέσω του face book από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρο Τατσόπουλο)και δεύτερη διάψευση από τον εκπρόσωπο Τύπου της «Χρυσής Αυγής», Ηλία Κασιδιάρη για οιαδήποτε σχέση του με αποκρυφιστικές οργανώσεις. Ο κ. Κασιδιάρης απάντησε μέσα από την διαδικτυακή του εκπομπή το βράδυ της Δευτέρας στο δημοσίευμα της “Ελεύθερης Ώρας” στο οποίο περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο του στη λίστα με τα 450 ονόματα. Ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε είχε σχέση με μυστικιστικές οργανώσεις και χαρακτήρισε συκοφαντίες όσα αναγράφονται. Αποκάλυψε μάλιστα ότι για να είναι κανείς υποψήφιος της Χρυσής Αυγής πρέπει να υπογράψει μία υπεύθυνη δήλωση όπου δεσμεύεται πως δεν έχει υπάρξει ποτέ μέλος μυστικής οργάνωσης.

Νέα ονόματα

Αβραμόπουλος Δημήτρης  Γέννηση:6/6/1953,ροταριανός,
υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος,πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος,πρώην δήμαρχος Αθηναίων,πρώην υπουργός Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδος,πρώην διπλωμάτης, νυν υπουργός Εθνικής Αμύνης.

Αναστασιάδης Νίκος  πρόεδρος της λέσχης Λάιονς Λεμεσού 1980-1981,γέννηση:27/9/1946,πρόεδρος Δημοκρατικού Συναγερμού,βουλευτής της βουλής των αντιπροσώπων,κυπριακή εθνικότητα, νυν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αρσένης Γεράσιμος  Γέννηση:1931,νομικός,οικονομολόγος,
μέλος της λέσχης Μπίλντερμπεργκ 1994,σύζυγος της Λούκας Κατσέλη,πρώην διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών Μελετών του Κέντρου Ερευνών του Ο.Ο.Σ.Α. στο Παρίσι,πρώην διευθυντής του UNCTAD,πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,πρώην υπουργός εθνικής οικονομίας της Ελλάδος,πρώην υπουργός οικονομικών της Ελλάδος,πρώην υπουργός εμπορικής ναυτιλίας της Ελλάδος,ιδρυτής του ΕΣΚ,πρώην υπουργός εθνικής άμυνας της Ελλάδος,πρώην υπουργός εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων της Ελλάδος,πρώην βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ

Αρχοντώνης Βαρθολομαίος(Δημήτριος)  οικουμενικός πατριάρχης, από το 1961 ως το 1963 εκπλήρωσε τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ως έφεδρος αξιωματικός στον τουρκικό στρατό

Βούγιας Σπύρος  Γέννηση:1952,ροταριανός,τοπογράφος μηχανικός,μεταπτυχιακό σχεδιασμού μεταφορών,διδακτορικό στην σχέση της κυκλοφορίας με το περιβάλλον,καθηγητής στο τμήμα πολιτικών μηχανικών ΑΠΘ,δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης,πρώηνβουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ,πρώην υφυπουργός υποδομών, μεταφορών και δικτύων της Ελλάδος,πρώην υφυπουργός προστασίας του Πολίτη της Ελλάδος

Βουλγαράκης Γιώργος  Γέννηση:6/6/1959,ροταριανός,απόφοιτος οικονομικού τμήματος πανεπιστημίου Πειραιά,διδάκτορας οικονομικού πανεπιστημίου,πρώην αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ,πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ,πρώην υπουργός εμπορικής ναυτιλίας της Ελλάδος,πρώην υπουργός πολιτισμού της Ελλάδος,πρώην υπουργός Δημόσιας τάξης της Ελλάδος

Γιαννάκου-Κουτσίκου Μαριέττα  Γέννηση:6/6/1951,επικεφαλής ευρωβουλευτής της Ν.Δ,πρώην υπουργός εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων της Ελλάδος,πρώην υπουργός υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης της Ελλάδος,απόφοιτος ιατρικής,ειδική στην ψυχιατρική,μέλος της ΟΝΝΕΔ,πρώην πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για ναρκωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση,πρώην αντιπρόεδρος της επιτροπής για τα δικαιώματα της γυναίκας,μέλος των Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης,Μεταφορών, Ελέγχου του Προϋπολογισμού,Οικονομικής,Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής,μέλος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις χώρες της λατινικής Αμερικής,μόνιμος εισηγητής για τα θέματα παραγωγής και εμπορίας κοκαϊνης,μέλος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Χιλή

Γούδης Χρήστος  Γέννηση:1947,αστροφυσικός,ποιητής,
συγγραφέας,μεταφραστής ξένης λογοτεχνίας,πολιτικός στοχαστής,πρώην ερευνητής στο πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ,πρώην ερευνητής στο ινστιτούτο αστρονομίας Μax Planckτης Χαϊδελβέργης στη Γερμανία,καθηγητής του πανεπιστημίου Πατρών,διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής,αντιπρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,πρώην πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής,ιδρυτής και πρώην διευθυντής σπουδών του ΕΛ.ΔΗ.ΠΑ του Πειραιά,πρώην μέλος του ΔΣ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας,ιδρυτής του Ινστιτούτο Εθνικών και Κοινωνικών Μελετών <<Ίων Δραγούμης>>,υποψήφιος βουλευτής του ΛΑΟΣ

Δαμανάκη Μαρία  Γέννηση:18/10/1952,χημικός μηχανικός,πρώην βουλευτής του ΚΚΕ,πρώην βουλευτής του Συνασπισμού,πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού,βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,επίτροπος αρμόδια για θέματα ναυτιλίας και αλιείας,μέλος της ΚΝΕ

Δένδιας Νίκος  Γέννηση:7/10/1959,δικηγόρος,πρώην βουλευτής Κέρκυρας της ΝΔ,πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Ελλάδος,υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη της Ελλάδος,μέλος της ΟΝΝΕΔ,πρωήν συνδικαλιστής της ΔΑΠ/ΝΔΦΚ,μέλος του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Επιμόρφωσης,πρώην αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ,μέλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του συμβουλίου της Ευρώπης,αντιπρόεδρος της υπο-επιτροπής μετανάστευσης-λαθρομετανάστευσης και προσφύγων,κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ

Καρατζαφέρης Γιώργος(Ζαφέρι)  Γέννηση:11/8/1947,πρώην ραδιοφωνικός παραγωγός,ιδρυτής της Εταιρείας Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων R.TV.P.R.AE,δημιούργησε τη βιντεοεφημερίδα <<TV Press>>,ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού RadioCity,ιδρυτής του TeleCity(αργότερα Τηλεάστυ),δημοσιογράφος,ιδρυτής της εφημερίδας <<Α1>>,ιδρυτής της Ακαδημίας Σπουδών Επικοινωνίας>>,πρώην συντάκτης των εφημερίδων <<Έθνος>>, <<Εμπρός>>, <<Εθνικός Κήρυκας>> και <<Νέα Πορεία>>, πρώην αρθρογράφος-πολιτικός σχολιαστής στις εφημερίδες <<Ελεύθερος>>, <<Απογευματινή>> και <<Ελεύθερος Τύπος>>, πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ.

Παπακωνσταντίνου Γιώργος  Γέννηση:1961,μέλος της λέσχης Μπίλντερμπεργκ 2010-2011,πρώην υπουργός οικονομικών της Ελλάδος,απόφοιτος οικονομικών,έχει εργαστεί στον ΟΟΣΑ στη Γαλλία,πρώην σύμβουλος του Κώστα Σημίτη,πρώην ειδικός γραμματέας του υπουργείου οικονομίας και οικονομικών,πρώην μέλος του ΣΟΕ,πρώην μέλος ΔΣ του ΟΤΕ,πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της ΕΕ,πρώην συντονιστής για τη «διαδικασία της Λισσαβόνας»,πρώην οικονομικός σύμβυολος του προέδρου Γιώργου Παπανδρέου jr,πρώην μέλος ΔΣ του ΙΣΤΑΜΕ-Ανδρέας Παπανδρέου,πρώην μέλος του εθνικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ,πρώην επισκέπτης καθηγητής στο οικονομικό πανεπιστήμιο Αθήνας,πρώην σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,τον Σεπτέμβριο 2003 ορίστηκε με απόφαση του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ διευθυντής του κινήματος,πρώην βουλευτής Κοζάνης με το ΠΑΣΟΚ,πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ,πρώην επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ,πρώην ευρωβουλευτής,πρώην υπουργός περιβάλλοντος της Ελλάδος

Παπαντωνίου Γιάννος  Γέννηση:27/7/1949,απόφοιτος οικονομικών,πρώην ειδικός επιστήμονας στο οικονομικό τμήμα της νομικής Αθήνας,πρώην ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ,πρώην βουλευτής Α’Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ,πρώην υπουργός εθνικής οικονομίας της Ελλάδος,πρώην υπουργός εθνικής οικονομίας και οικονομικών της Ελλάδος,πρώην υπουργός εθνικής άμυνας της Ελλάδος,πρώην επισκέπτης καθηγητής Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου στο London School of Economics and Political Science,το 2010 του απονεμήθηκε το Davignon Fellowship από το ευρωπαϊκό think-tank Friends of Europe,αρθρογράφος,συγγραφέας,πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής.


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

ΗΘΕΛΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟ ΓΑΪΔΟΥΡΙ ΤΩΝ JUMBO

Πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Απόστολο Βακάκη των Jumbo για μπάζωμα αναδασωτέας έκτασης -Την προόριζε για πισίνα [εικόνες]


Πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Απόστολο Βακάκη των Jumbo για μπάζωμα αναδασωτέας έκτασης -Την προόριζε για πισίνα [εικόνες]Για το μπάζωμα αναδασωτέας έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων στην Κηφισιά καταδικάστηκαν ο Mr Jumbo Απόστολος Βακάκης και ο δήμαρχος Κηφισιάς Νίκος Χιωτάκης. Το δικαστήριο επέβαλε στους δυο άντρες ποινή φυλάκισης 18 μηνών-με αναστολή-και χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στον καθένα.

Σύμφωνα με το protothema η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης έπειτα από μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει το Δασαρχείο Πεντέλης μετά από καταγγελίες δημοτών και κατοίκων της περιοχής Κοκκιναρά, για το μπάζωμα δάσους με τεράστιες ποσότητες χώματος που προέρχονταν από τις εκσκαφές που έγιναν για την κατασκευή πισίνας 700μ2 στη βίλα του επιχειρηματία. 

Ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας παιχνιδιών και ο δήμαρχος, σύμφωνα με το τοπικό πόρταλ kifisiotikanea, αποφάσισαν την «ανάπλαση» τεσσάρων στρεμμάτων δάσους, που είχαν γίνει στάχτη στις πυρκαγιές του 2007, με σκοπό την οικοδόμηση έπαυλης και πισίνας που κατασκεύαζε ο κ. Βακάκης σε διπλανό οικόπεδο.

Όπως κατήγγειλαν οι κάτοικοι στο δασαρχείο Πεντέλης, έμειναν έκπληκτοι όταν εργολάβος οικοδομής υλοτομούσε το οικόπεδο και έριχνε μπάζα στη δασική έκταση. Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν εντόνως και στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Κηφισιάς χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, να λάβουν καμία πειστική απάντηση υποστηρίζοντας απλά ότι ο εργολάβος είχε εντολή να καθαρίσει τα ξερά χόρτα και όχι να «ισοπεδώσει» την αναδασωτέα έκταση.

Κατά την ακροαματική διαδικασία του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, αποδείχθηκε ότι ο Δήμαρχος κ. Χιωτάκης ήταν γνώστης του παράνομου γεγονότος από το πρώτο κι όλας φορτηγό που ξεφόρτωνε στην αναδασωτέα έκταση που αποτελεί τμήμα ενός πυρήνα 21 στρεμμάτων του πρώην Κτήματος Ηλιοπούλου
Οι δικηγόροι των καταδικασθέντων αναμένεται να υποβάλλουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης.
Η επίμαχη έκταση

Φωτογραφίες: kifisiotikanea.wordpress.com

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΓΑΪΔΟΥΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

                  masonia3

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-NEA ONOMATA AΠΟ ΤΗ “ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ 450 ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ”- ΥΨΗΛΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
 -Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ 450 ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΑ
 -H απαντηση Τατσόπουλου: Δεν είμαι Μασόνος!
 ΣΑΜΑΡΑΣ-ΣΗΜΙΤΗΣ-ΓΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ-ΤΟΥΡΚΟΓΛΟΥ, ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

 Ζητήματα, αντιδράσεις και διεργασίες μέσα στον στενό κύκλο των Μασονικών Ελληνικών Ταγμάτων που «κυβερνούν» εν κρυπτώ, επηρεάζουν τις τύχες της χώρας και του πεινασμένου λαού και κρίνουν πολλάκις απόρρητα και σοβαρότατα θέματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της πατρίδος, έχει δημιουργήσει η δημοσιοποίηση λίστας με ισχυρά ονοματεπώνυμα, «ειδικού ερευνητή». Στη λίστα με τα 450 ονόματα που βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, ο καταγινόμενος με προβληματισμούς και ζυμώσεις που αφορούν τις πύλες του Σκότους και των Τεκτονικών Στοών, Σωτήρης Ασημακόπουλος, επιμένει ότι πρόκειται για εγκυρότατη απεικόνιση και χαρτογράφηση της ονοματολογίας της Ελληνικής Μασονίας.

Πριν από τη δημοσιοποίηση του δεύτερου μέρους, ήρθε και η πρώτη επώνυμη αντίδραση από τον «ταραχοποιό» βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρο Τατσόπουλο.  «Σήμερα(σ.σ. δημοσιογραφικά χθες) δημοσιεύει πρωτοσέλιδα στην “Ελεύθερη ΄Ωρα” την πρώτη συνέχεια μιας λίστας με 450 ονόματα Ελλήνων Μασόνων όπου, μαζί με τα ονόματα των Κάρολου Παπούλια, Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Βαρδινογιάννη, Λουκά Παπαδήμου, Γιώργου Παπανδρέου & Γιάννη Μπουτάρη, περιλαμβάνεται και το δικό μου όνομα. Το πιο ξεκαρδιστικό είναι ότι, στη σελίδα 12, όπου παραθέτει τα βιογραφικά μας, σημειώνει με νόημα: “Εννοείται ότι όποιος διαβάσει το ονοματεπώνυμό του και έχει αντιρρήσεις για την ένταξή του στους Ελληνες Μασόνους, πολύ ευχαρίστως να το αφαιρέσουμε…”. Χο, χο, χο. Λοιπόν, Στέφανε, μάντεψε. Εχω αντιρρήσεις. Δεν είμαι και δεν ήμουν ποτέ μασόνος. Αλλά λέω να μην σε πάρω τηλέφωνο και να σε παρακαλέσω να με αφαιρέσεις από τη λίστα. Λέω να καταθέσω μήνυση και αγωγή κατά εσού, του διευθυντή της εφημερίδας σου και παντός άλλου υπευθύνου. Το βρίσκω πιο ξεκαρδιστικό», έγραψε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Στον κ.Πέτρο Τατσόπουλο, ο οποίος προφανώς διαθέτει κάποιο χιούμορ(το επέδειξε πριν από λίγες μέρες στις ανταπαντήσεις που έδωσε στον ομοϊδεάτη του Μουλόπουλο όταν ο δεύτερος τον είχε αποκαλέσει «βιζιτού» και «γελωτοποιό»), θα του πούμε το εξής, δίχως άλλα: Εμείς αντιθέτως με εσάς έχουμε ανεξάντλητο χιούμορ όχι μόνον για τις λίστες των Μασόνων αλλά και για να μπορούμε να καταπίνουμε ανέκδοτα και διαλόγους του στυλ: «Και πού να δεις όταν θα αποκαλύψετε τον Τούρκο γκόμενο του Κολοκοτρώνη!», με την απάντηση σας κύριε υψηλόμισθε Βουλευτά, να ακολουθεί:
«Δεν ήταν γκόμενος, τον είχε αρραβωνιαστεί!».

Άρα κάποιος για να σας αντιμετωπίσει με την σοβαρότητα που ζητάτε θα πρέπει να έχει και χιούμορ για να καταπίνει τις βλακείες που λέτε. Όσο για τις αγωγές και τις μηνύσεις με τις οποίες απειλείτε, μην δείξετε πριν αναλάβει την διακυβέρνηση του τόπου ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κυβερνήσετε με τέτοιο ύφος «τσαλαπετεινού» σε άδειο κοτέτσι.

ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Είπαμε και θα το ξαναπούμε. Είναι αμάρτημα και τίτλος απαξίωσης να σε συμπεριλαμβάνουν σε «μασονικές λίστες;». Οι εκπρόσωποι των Τεκτονικών Ταγμάτων στην Ελλάδα ισχυρίζονται δημόσια ότι οι Μασόνοι θα λυτρώσουν τη χώρα και θα την απελευθερώσουν. Άρα γιατί να θίγονται οι αναφερόμενοι; Πάντως ακόμα και εάν κάποιος θεωρεί την απόδοση-κατά τα γραπτά του ερευνητή-απαξιωτική, να μην διαστάσει. Έχουμε όλη τη καλή προαίρεση να επανορθώσουμε…

Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη Γιάννα  Γέννηση:12/12/1955,πολιτικός, επιχειρηματίας,απόφοιτος νομικής,πρώην δημοτική σύμβουλος Αθήνας,πρώην βουλευτής της Ν.Δ.,ορίστηκε από τον Κώστα Σημίτη πρόεδρος της επιτροπής διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004,μετά από πιέσεις της Δ.Ο.Ε ορίσθηκε πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής,πρώην αντιπρόεδρος του πρυτανικού συμβουλίου της σχολής διοίκησης Τζων Κένεντυ στο Χάρβαρντ,το 1997 ορίστηκε πρέσβης εκ προσωπικοτήτων της Ελλάδος,το 2006 εξαγόρασε τον Ελεύθερο Τύπο,το 2007 απέκτησε τον ραδιοσταθμό Planet τον οποίο μετονόμασε σε City 99.5,στις 22/6/2009 ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τα Μ.Μ.Ε κάνοντας εκκαθάριση των εταιρειών στις οποίες άνηκαν τα 2 μέσα

Αδαμοπούλου Κατερίνα  αντιπρόεδρος υπερνομαρχίας Αθηνών Πειραιά,υποψήφια βουλευτής Β’ Αθηνών,υποψήφια αντιπεριφερειάρχης του Άδωνη Γεωργιάδη

Αδριανόπουλος Ανδρέας  Γέννηση:1946,πολιτικός,πανεπιστημιακός,απόφοιτος πολιτικών επιστημών στην Αθήνα,απόφοιτος συγκριτικής πολιτειολογίας στο Κεντ,απόφοιτος ανάπτυξης στο Κέμπριτζ,απόφοιτος διεθνών σχέσεων στο Όσλο,διπλωματούχος ειδικού τμήματος ηγεσίας και διοίκησης της Σχολής Κέννεντυ του Χάρβαρντ,κάτοχος 2 επίτιμων διδακτορικών διπλωμάτων,υφυπουργός κοινωνικών υπηρεσιών 1976,υφυπουργός εξωτερικών 1977,υπουργός πολιτισμού και επιστημών 1980,υπουργός εμπορίου 1989,υπουργός βιομηχανίας, ενέργειας, τεχνολογίας και εμπορίου (Αύγουστος 1991),υπουργός επικρατείας (Αύγουστος 1992)

Αθανασιάδης Πρόδρομος  Γέννηση-θάνατος:1891-1979,το 1919 χρηματοδότησε το <<Μποδοσάκειο>> 2ο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου,επιχειρηματίας,ιδρυτής της Γηριατρικής Κλινικής στο Κρατικό Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Αθηνών,ιδρυτής του Ιδρύματος Μποδοσάκη

Αθανασόπουλος-Καλόμυαλος Θανάσης  Γέννηση:1928,συγγραφέας,συνεργάτης της στοάς του βιβλίου,απόφοιτος νομικής στην Αθήνα,σπούδασε 3 χρόνια κοινωνιολογία στο London School of Economics και 1 χρόνο στο Παρίσι στην EHESS,δικηγόρος μέχρι το 1988,δούλεψε στους <<Δημοκρατικούς Συνδέσμους>> της Ένωσης Κέντρου το 1965-1967,εντάχθηκε και δούλεψε στο Κέντρο Μελέτης Διαφώτισης του ΠΑΣΟΚ το 1975

Βενιζέλος Ευάγγελος-Τούρκογλου  Γέννηση:1/1/1957.μέλος της λέσχης Μπίλντερμπεργκ,συνεργάτης της στοάς του βιβλίου,πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης,καθηγητής συνταγματικού δικαίου,πρώην αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης,πρώην υπουργός οικονομικών της Ελλάδος,πρώην υπουργός εθνικής άμυνας της Ελλάδος,πρώην υπουργός πολιτισμού της Ελλάδος,πρώην υπουργός ανάπτυξης της Ελλάδος,πρώην υπουργός δικαιοσύνης της Ελλάδος,πρώην υπουργός μεταφορών και επικοινωνιών της Ελλάδος,πρώην υπουργός τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης , νυν αντιπρόεδρος της δοσίλογης κυβέρνησης Σαμαρά

Βερεμής Θάνος  Γέννηση:26/8/1943,μέλος της λέσχης Μπίλντερμπεργκ 1993-1999,καθηγητής πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης,ειδικός στην πολιτική ιστορία της νεότερης Ελλάδας,πρώην διευθυντής και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ,πρωήν καθηγητής στην έδρα <<Κωνσταντίνος Καραμανλής>> στο Fletcher School of Law and Diplomacy,πρόεδρος του ΕΣΥΠ,ιδρυτικό μέλος του κόμματος <<Δράση>>,υποφήφιος βουλευτής Α’ Αθηνών της <<Δράσης>> υπό τον Στέφανο Μάνο

Σημίτης Κώστας (Μορδοχαί Ααρών Αβουρί)  Γέννηση:23/6/1936,πρώην πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος,απόφοιτος νομικής και οικονομικών,πρώην διδάκτωρ νομικής στο πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ,πρώην υφηγητής στο πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας,πρώην τακτικός καθηγητής εμπορικού και αστικού δικαίου στο πανεπιστήμιο του Γκίσεν,τακτικός καθηγητής στην Πάντειο,πρωτοστάτης στην ίδρυση του Ομίλου Πολιτικής Έρευνας «Αλέξανδρος Παπαναστασίου»,πρώην γραμματέας του Ομίλου Πολιτικής Έρευνας «Αλέξανδρος Παπαναστασίου»,το 1967 ο όμιλος μετεξελίχθηκε στην αντιδικτατορική οργάνωση «Δημοκρατική Άμυνα» η οποία επτά χρόνια αργότερα συμμετείχε στην ίδρυση του ΠΑ.ΣΟ.Κ,πρώην μέλος του εθνικού συμβουλίου του ΠΑΚ,ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ,πρώην υπουργός γεωργίας της Ελλάδος,πρώην υπουργός εθνικής οικονομίας της Ελλάδος,πρώην υπουργός εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων,πρώην υπουργός βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας, τεχνολογίας της Ελλάδος και πρώην υπουργός εμπορίου ταυτοχρόνως,πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,συγγραφέας

Στουρνάρας Γιάννης  Γέννηση:10/12/1956,μέλος της λέσχης Μπίλντερμπεργκ 2009,υπουργός οικονομικών,απόφοιτος οικονομικών,πρώην ειδικός σύμβουλος στο υπουργείο εθνικής οικονομίας,πρώην ειδικός σύμβουλος στην Τράπεζα της Ελλάδος,πρώην τακτικό μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας,καθηγητής στο οικονομικό τμήμα του πανεπιστημίου Αθηνών,γενικός επιστημονικός διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών,πρώην υπουργός ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας της Ελλάδος

Ροζάκης Χρήστος  απόφοιτος νομικής,ομότιμος καθηγητής διεθνούς στο πανεπιστήμιο Αθηνών,πρώτος αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου,πρώην υφυπουργός εξωτερικών

Ρούσσος Τάσος  συγγραφέας,συνεργάτης της στοάς του βιβλίου,απόφοιτος φιλολογίας,πρώην υπάλληλος στο Εθνικό Θέατρο,αρθρογράφος,μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων,μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων,μέλος του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου,μέλος του Θεατρικού Μουσείου,μέλος του ελληνικού Πεν Κλαμπ,πρώην αντιπρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Εθνικού Θεάτρου,πρώην πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Εθνικού Θεάτρου,πρώην αντιπρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

Ρωμαίος Γιώργος  πρώην υπουργός δημόσιας τάξης της Ελλάδος

Σαμαράς Αντώνης (Μπεν Χιράμ)  Γέννηση:23/5/1951,μέλος της λέσχης Μπίλντερμπεργκ 1991-1992,πρόεδρος της Ν.Δ., πρωθυπουργός της Ελλάδος,απόφοιτος οικονομικών,μεταπτυχιακό διοίκησης επιχειρήσεων,πρώην μέλος της ΟΝΝΕΔ,πρώην βουλευτής Μεσσηνίας με τη ΝΔ,πρώην υπουργός οικονομικών της Ελλάδος,πρώην υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος,ιδρυτής της <<Πολιτικής Άνοιξης>>,πρώην ευρωβουλευτής με τη ΝΔ,πρώην υπουργός πολιτισμού της Ελλάδος

Σγουρίδης Παναγιώτης  Γέννηση:1950,απόφοιτος με την ειδικότητα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού,αντιπρόσωπος του τμήματος ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,μέλος ΔΣ <<Ασπίδας>>,πρώην δημοτικός σύμβουλος Ξάνθης,πρώην πρόεδρος του γενικού νομαρχιακού νοσοκομείου Ξάνθης,πρώην βουλευτής Ξάνθης με τη ΝΔ,πρώην Γ’αντιπρόεδρος της Βουλής,πρώην Β’αντιπρόεδρος της Βουλής,συμμετείχε στη Διακομματική Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού,συγγραφέας,αρθρογράφος

Στεριώτης Ίων  βουλευτής Α’Αθηνών με τους Ανεξάρτητους Έλληνες,οικονομολόγος,είναι κατά δήλωσή του ο άνθρωπος που εγκατέστησε στην Ελλάδα και διηύθυνε επί 2 χρόνια το γραφείο αντιπροσωπείας της τράπεζας Rothschild SA(σήμερα Κρατική Τράπεζα BUE),πρώην πρόεδρος ΔΣ του “Συνδέσμου Εισηγμένων Εταιρειών Χρηματιστηρίου Αθηνών”

Στεφανόπουλος Κώστας  Γέννηση:15/8/1926,πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας,πρώην αθλητής της κολύμβησης και της υδατοσφαίρησης,δικηγόρος,μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών,πρώην βουλευτής Αχαϊ’ας με την ΕΡΕ,πρώην βουλευτής Αχαϊ’ας με τη ΝΔ,πρώην γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ,πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ,πρώην υφυπουργός εμπορίου,πρώην υπουργός εσωτερικών της Ελλάδος,πρώην υπουργός κοινωνικών υπηρεσιών της Ελλάδος,πρώην υπουργός προεδρίας της κυβερνήσεως της Ελλάδος,ιδρυτής του κόμματος ΔΗΑΝΑ,πρώην βουλευτής Α’Αθηνών με τη ΔΗΑΝΑ

Στεφανόπουλος Στέφανος  _

Το θέμα δημοσιεύεται στην “Ελεύθερη Ώρα” της Τρίτης

Συνεχίζεται…

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

ΤΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ

masonoi-politikoi

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ -Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ 450 ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΑ -ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ-ΤΖΕΦΡΙ-ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ-ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ-ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

Στις 7 Οκτωβρίου του 2012, λάβαμε το πρώτο e-mail από τον «παράξενο» Έλληνα ερευνητή, ο οποίος μας ενημέρωνε τα εξής: «Σήμερα τελείωσα την λίστα που σας έλεγα. Πρόκειται για 450 άτομα. Εννοείται ότι δεν είναι οι μοναδικοί μασόνοι στον κόσμο, αλλά θα ήταν αδύνατο για εμένα να τους «φακελώσω» όλους. Σε ένα προηγούμενο μήνυμα σας είχα στείλει και πληροφορίες για τα μασονικά κόμματα και τις ιδεολογίες στην Ελλάδα. Αν δεν το έχετε δει πείτε μου να σας το ξαναστείλω. Κλείνω αυτόν τον πρόλογο με την διευκρίνιση ότι η λέσχη Λάιονς, ο όμιλος ρόταρυ και οι σοροπτημήστριες είναι προθάλαμοι της μασονίας και όλα τα μέλη αυτών των συλλόγων παγκοσμίως είναι μασόνοι…».

Πρόκειται για τον Σωτήρη Ασημακόπουλου ο οποίος έχει ασχοληθεί επισταμένως με το θέμα. Αποφασίζουμε σε συνεχή δημοσιεύματα για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ευλόγου ενδιαφέροντος να τα δημοσιοποιήσουμε. Πρόσφατα σε συζήτηση που είχαμε στον τηλεοπτικό «αέρα» με εκπρόσωπο της «Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος», λαβαμε την ρητή διαβεβαίωση ότι «οι Έλληνες Μασόνοι, η Μασονική Στοά και ο διακτινισμός τους στα πολιτικά και διπλωματικά ζητήματα της χώρας, μόνον καλό κάνει». Οι Έλληνες Μασόνοι προσπαθούν το τελευταίο διάστημα σε μια ομολογουμένως περίεργη αντεπίθεση να επανέλθουν ενεργά και να ρυθμίσουν τις εξελίξεις στη πατρίδα. Μάλιστα θέλουν να υπενθυμίζουν ότι «η Φιλική Εταιρεία, γνωστή στοά, έσωσε την Ελλάδα το 1821. Γιατί να μην την ξανασώσει;».

Ας υπενθυμίσουμε λοιπόν τους ντόπιους σωτήρες, κατά τον ερευνητή, Σωτήρη Ασημακόπουλο. Αυτούς που θα ξανασώσουν την πατρίδα! Εννοείται ότι όποιος διαβάσει το ονοματεπώνυμο του και έχει αντιρρήσεις για την ένταξη του στους Έλληνες Μασόνους, πολύ ευχαρίστως να το αφαιρέσουμε. Ποιος όμως από τους 450 φερόμενους ως μέλη των τεκτονικών στοών, δεν θα ήθελε να λέγεται και να θεωρείται «σωτήρας του Έθνους»;

Η ΛΙΣΤΑ

Αβραμόπουλος Δημήτρης  Γέννηση:6/6/1953,ροταριανός,
Πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, πρώην δήμαρχος Αθηναίων,πρώην υπουργός Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδος,πρώην διπλωμάτης και νυν υπουργός Εθνικής Αμύνης.

Βαρβιτσιώτης Θωμάς  μέλος της λέσχης Μπίλντερμπεργκ,ιδιοκτήτης εταιρείας δημοσίων σχέσεων,πρόεδρος της εταιρείας V+O Communication

Μπουτάρης Γιάννης(Μπουτάρ)  6/1/1942,δήμαρχος Θεσσαλονίκης,επιχειρηματίας,πτυχιούχος χημείας,διπλωματούχος οινολόγος,καταγωγή από το Κρούσοβο,πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου,πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης,ιδρυτής της <<Ένωσης Πολιτών Θεσσαλονίκης>>,πρώην υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό “Θεσσαλονίκη Τώρα” υπό το ΚΚΕ,το 2004 τοποθετήθηκε στην τιμητική τελευταία (μη εκλόγιμη) θέση του Ευρωψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ,συνυδριτής της <<Δράσης>>.

Βαρδαλαχάκης Κώστας  ροταριανός,κάτοικος Πάτρας

Βαρδινογιάννη Μαριάννα(Mariannah)  πρέσβειρα καλής θελήσεως της UNESCO,ιδρύτρια και πρόεδρος του <<Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη>>,ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο <<ΕΛΠΙΔΑ>>,μέλος Δ.Σ της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, μέλος Δ.Σ της Διεθνούς Κίνησης Γυναικών για την Ειρήνη,μέλος Δ.Σ του ICMEC,μέλος Δ.Σ του ιδρύματος Mentor κατά των ναρκωτικών,ιδρυτικό μέλος του ιδρύματος <<Φως της Αφρικής>>,μέλος του προεδρικού συμβουλίου των <<Special Olympics Europe-Eurasia>>,τιμήθηκε από τη γαλλική προεδρία ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής

Βαρδινογιάννης Γιάννης  Γέννηση:7/4/1962,επιχειρηματίας, πρώην μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού,γιός της Μαριάννας Βαρδινογιάννη,απόφοιτος οικονομικών του Vassar College της Νέας Υόρκης,πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού


Κασιδιάρης Ηλίας  Γέννηση:29/11/1980,βουλευτής της Χρυσής Αυγής,εκπρόσωπος Τύπου της Χρυσής Αυγής,απόφοιτος γεωπονικής με ειδίκευση στη χημεία τροφίμων,φέρει το ψευδώνυμο <<προστατευόμενος>>

Τατσόπουλος Πέτρος  Γέννηση:1959,συγγραφέας,συνεργάτης της στοάς του βιβλίου,πρώην σεναριογράφος,πρώην ασκούμενος κοινωνικός λειτουργός,πρώην σύμβουλος σεναρίων στην ΕΡΤ,πρώην δημοσιογράφος και παρουσιαστής στην εκπομπή βιβλίου Πνεύμα Αντιλογίας,πρώην παρουσιατής της σειράς ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 1821,μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων,πρώην μέλος ΔΣ της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων,ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος,βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ

Παπανδρέου Γιώργος jr.  Γέννηση:16/6/1952,μέλος της λέσχης Μπίλντερμπεργκ 1995-1998, 2000-2005,πρώην πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος,απόφοιτος κοινωνιολογίας,πρώην βουλευτής Αχαϊας με το ΠΑΣΟΚ,πρώην βουλευτής Α’Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ,πρώην βουλευτής Α’Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ,πρώην βουλευτής Αττικής με το ΠΑΣΟΚ,πρώην υφυπουργός πολιτισμού,πρώην υπουργός εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων της Ελλάδος,πρώην αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών,πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς,μέλος ΔΣ του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών,αντιπρόεδρος του Κέντρου Μελετών και Αυτομόρφωσης,ιδρυτικό μέλος του Helsinki Citizen Assembly, ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας για τη Συνεργασία στα Βαλκάνια

Παπαδήμος Λουκάς  Γέννηση:11/10/1947,μέλος της Τριμερούς Επιτροπής,πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος,οικονομολόγος,απόφοιτος φυσικής,μεταπτυχιακό ως ηλεκτρολόγος μηχανικός,διδακτορικό στα οικονομικά,πρώην βοηθός ερευνών και πρώην ειδικός επιστήμων στο ΜΙΤ,πρώην οικονομολόγος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Βοστώνης,πρώην οικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος,πρώην υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,πρώην μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος,πρώην πρόεδρος της Υποεπιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Επιτροπής των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,πρώην επίκουρος καθηγητής στο οικονομικό τμήμα του πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης,πρώην αναπληρωτής καθηγητής στο ίδιο πανεπιστήμιο,πρώην καθηγητής οικονομικών επιστημών στο πανεπιστήμιο Αθήνας,τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών,πρώην άμισθος οικονομικός σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου jr,συγγραφέας
Παπούλιας Κάρολος  Γέννηση:4/6/1929,πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας,απόφοιτος νομικής,πρώην πρόεδρος του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου,πρωταθλητής εφήβων στο άλμα επί κοντώ,μέλος του ΠΑΣΟΚ,πρώην βουλευτής Ιωαννίνων με το ΠΑΣΟΚ,πρώην υφυπουργός εξωτερικών,πρώην αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος,πρώην υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος,πρώην αναπληρωτής υπουργός εθνικής άμυνας της Ελλάδος

- Φαρλόπουλος Κώστας  ροταριανός,κάτοικος Πάτρας

Φλωράτος Βαγγέλης  Γέννηση:1936,ροταριανός,κάτοικος Πάτρας,πρώην πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,ιδρυτής του Κέντρου Καινοτομιών,ιδρυτής του Κέντρου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,ιδρυτής της Εταιρίας Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων,ιδρυτής της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας,συνέβαλε στην ίδρυση της Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος,πρώην δήμαρχος Πάτρας

Φον Καζάκης Δημήτρης  _

Φραντζής Χριστόφορος  πρόεδρος ροταριανού ομίλου Κομοτηνής 1972-1973

Χαζάκης Λορέντζος  ροταριανός

Χαμητίδης Δημήτριος  πρόεδρος ροταριανού ομίλου Κομοτηνής 1988-1990,ιδιοκτήτης επιχείρησης φυτοφαρμάκων

Χαρακόπουλος Μάξιμος  Γέννηση:1968,συγγραφέας,συνεργάτης της στοάς του βιβλίου,απόφοιτος κοινωνιολογίας,διδάκτωρ κοινωνιολογίας της Παντείου,ιστορικός ερευνητής, βουλευτής Λαρίσης με τη ΝΔ,μετέχει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου,πρώην αναπληρωτής διευθυντής της γραμματείας πολιτικού σχεδιαμού της ΝΔ,πρώην διευθυντής του γραφείου τύπου και υπεύθυνος επαρχιακών Μμε,πρώην διευθυντής επικοινωνίας του ΚΠΕΕ

@@@O βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Τατσόπουλος διέψευσε σήμερα ότι ανήκει σε Μασονική Στοά μέσω του face book
Συνεχίζεται αύριο….
Το θέμα δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Ελεύθερη Ώρα