Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

ΓΑΪΔΟΥΡΙ ΜΕ 63 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

 


Ο Σαμαράς προσλαμβάνει γραμματέα με 5ετή θητεία ως επόπτη όλων των υπουργών


Στην ίδρυση μιας ολόκληρης γενικής γραμματείας με 63 άτομα προσωπικό προχωρά ο πρωθυπουργός για να συντονίζει το κυβερνητικό έργο. Αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με το οποίο συγχωνεύονται ή καταργούνται οργανισμοί και νομικά πρόσωπα του δημοσίου.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη δημιουργία ενός πανίσχυρου μηχανισμού που αν και τυπικά θα είναι γενική γραμματεία ουσιαστικά θα αποτελεί μια άτυπη αντιπροεδρία της κυβέρνησης καθώς ο γενικός γραμματέας θα δίνει λόγο αποκλειστικά στον πρωθυπουργό και θα παρεμβαίνει εξ ονόματός του στις λειτουργίες των υπουργείων αναλαμβάνοντας ακόμη και ρόλο μεσολαβητή ή διαιτητή σε διενέξεις και διαφωνίες.

Στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου αφού γίνεται αναφορά στις χρόνιες και ενδογενείς αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης και στην απουσία ενός ισχυρού και διοικητικά επαρκούς κέντρου, ανακοινώνεται η σύσταση της γενικής γραμματείας Συντονισμού στον πρωθυπουργό. Πρόκειται για πάγια επιτελική δομή με αποστολή την οργάνωση της εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου από τα υπουργεία και την παρακολούθηση της πορείας του με συνεχή συνεργασία καθώς και την προώθηση,πάντοτε σε συνεργασία με τα υπουργεία δράσεων απλούστευσης διαδικασιών και μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων.

Το κέντρο βάρος της αποστολής της νέας γραμματείας θα είναι ο συντονισμός της εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου που εντάσσεται πλέον στον κυβερνητικό μηχανισμό ως οργανωμένη πάγια κυβερνητική λειτουργία.

Κύριες λειτουργίες αυτής της γενικής γραμματείας θα είναι μεταξύ άλλων η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου, η παρακολούθηση της εφαρμογής του, ο συντονισμός των υπουργείων που εμπεριέχει και την άρση των διαφωνιών με αποφασιστικές διαδικασίες καθώς και εκτέλεση πράξεων του ΕΣΠΑ ή άλλων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Ο γενικός γραμματέας θα υπάγεται απ' ευθείας στον πρωθυπουργό και θα διορίζεται με θητεία 5 χρόνων «για να τονιστεί η ιδιότητά του ως ανώτατου, επιτελικού διοικητικού στελέχους που σηματοδοτεί πάγια λειτουργία της υπ' αυτόν δομής».

Για τη λειτουργία και τη στελέχωση της νέας αυτής γραμματείας συνίστανται συνολικά 63 θέσεις προσωπικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου