Αλλο ένα «γαλάζιο» στέλεχος μάθαμε ότι συμμετείχε στον «χορό» των κρατικών επιχορηγήσεων που κατευθύνονταν σε ΜΚΟ.

 Πρόκειται για τον πολιτευτή της Ν.Δ. Νίκο Γιαννή, που εργάζεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, οι ΜΚΟ του οποίου χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 500.000 ευρώ σε τέσσερις διαφορετικές εγγραφές. Μάλιστα, οι επιχορηγήσεις σε δύο εγγραφές ήταν από 150.000 ευρώ και σε άλλες δύο από 100.000 ευρώ. 

Πρόκειται για τις ΜΚΟ «Ευρωπαϊκή Εκφραση» και «Ευρωπαϊκή Κοινωνία, Πολιτική Εκφραση, Θεσμοί», που από το 1990 μέχρι σήμερα εκδίδει το περιοδικό «Ευρωπαϊκή Εκφραση».