Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011

ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ

Οικολογική ζημιά άνευ προηγουμένου στον ποταμό Παντέλη από τοξικά υγρά απόβλητα (κατσίγαρος) που προέρχονται από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου.

Ανάχωμα από λάκκο απόθεσης υγρών αποβλήτων (κατσίγαρος) ελαιουργείου στην περιοχή Παπαγιαννάδες, υποχώρησε και μόλυνε τον ποταμό Παντέλη του οποίου οι εκβολές είναι στον κόλπο της Σητείας, όπου και κατέληξε το σύνολο της ποσότητας του υγρού αποβλήτου.

Αιτία υποχώρησης του αναχώματος φαίνεται να είναι οι πρόσφατες βροχοπτώσεις των ημερών, μολονότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνεταιρισμός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ελαιουργείου, διαθέτει όλες τις εγκρίσεις για το συγκεκριμένο αλλά και ακόμα πέντε αναχώματα διάθεσης υγρών αποβλήτων που χωροθετούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Η τεχνική υπηρεσία του δήμου Σητείας έχει ξεκινήσει τη σύνταξη μελέτης επιδιόρθωσης του αναχώματος που υποχώρησε όπως επίσης και τη σύνταξη μελέτης ενίσχυσης των υπολοίπων αναχωμάτων για την αποφυγή ανάλογου περιστατικού.

Βέβαια, μόνο η ποσότητα του ενός αναχώματος είναι αρκετή για να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη χλωρίδα της περιοχής. Να σημειωθεί ότι μόνο στο νομό Λασιθίου, υπάρχουν δεκάδες ελαιοτριβεία, οπότε κατ’ επέκταση, υπάρχουν και εκατοντάδες χώροι απόθεσης των υγρών αποβλήτων τους (κατσίγαρου). Ωστόσο, ο σχεδιασμός ενιαίας διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων παραμένει ακόμα ζητούμενο.

Το υψηλό οργανικό φορτίο του κατσίγαρου σε συνάρτηση με την παρουσία των πολυφαινολών δεν επιτρέπει την απευθείας διάθεση του στο περιβάλλον, αλλά καθιστά αναγκαία την πρότερη επεξεργασία του. Για την επεξεργασία και διάθεση του κατσίγαρου έχουν δοκιμαστεί διάφορες μέθοδοι σε εργαστηριακή και πραγματική κλίμακα. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει προταθεί μία ολοκληρωμένη λύση, αλλά έχουν εφαρμοστεί διάφορες τεχνικές κατά περίπτωση που παρουσιάζουν μειονεκτήματα τεχνικής ή οικονομικής φύσεως και δεν έχουν επιλύσει ικανοποιητικά το πρόβλημα. πηγη : http://www.lasithinews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου