Τρίτη 7 Ιουνίου 2011

ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 2

'Σοκ'' προκαλούν τα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή η υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρα Τζάκρη για την έκταση του φαινομένου των κλοπών νομιμοποιητικών εγγράφων μεταναστών από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών σε Περιφέρειες και Δήμους.
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν μετά από αίτημα των βουλευτών του ΛΑΟΣ Θανάση Πλεύρη και Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι κατέθεσαν ερώτηση επειδή είχαν πληροφορίες ότι ειδικά το 2010 υπήρξε έξαρση των κλοπών νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών από δημόσιες υπηρεσίες.
Με έγγραφό της η υφυπουργός ενημερώνει τους βουλευτές ότι από την 1η Ιανουαρίου 2006, οπότε και ξεκίνησε η εφαρμογή ου Ν. 3386/05 για την "Είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια", μέχρι και σήμερα, ο αριθμός των κλαπέντων-απωλεσθέντων εγγράφων ανέρχεται σε
* 25.711 έντυπα βεβαιώσεων υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής με πλήρη δικαιολογητικά (Τύπου Α΄)
* 11.711 έντυπα βεβαιώσεων υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής με ελλιπή δικαιολογητικά (Τύπου Β΄)
* 29.959 έντυπα αδειών διαμονής ενιαίου τύπου (βινιέτες)
* 2.880 έντυπα δελτίων διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της ΕΕ
* 2.719 έντυπα δελτίων μόνιμης διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της ΕΕ
Απροθυμία των δημάρχων για ελέγχους
Είναι σημαντική η επισήμανση, ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων απώλειας αποδεικτικών εντύπων, παρατηρείται απροθυμία από την πλευρά των Δημάρχων για τη διοικητική διερεύνηση των συνθηκών απώλειάς τους (ΕΔΕ) και τη διερεύνηση ύπαρξης ευθυνών, παρά τις συστάσεις του υπουργείου.
Αποτέλεσμα της απροθυμίας αυτής είναι αφενός η αδυναμία καταλογισμού ευθυνών μέσω της διοικητικής διαδικασίας και αφετέρου η αδυναμία διερεύνησης τυχόν ποινικών ευθυνών.
Το υπουργείο αδυνατεί να κινήσει διαδικασίες πειθαρχικών ελέγχων, καθώς σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η αρμοδιότητα για τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθμού ανήκει στον οικείο Δήμαρχο και ''συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης στις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, ακόμη και στην περίπτωση που, αποδεδειγμένα, διαπιστώνουν την κακή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και τη μη συμμόρφωσή τους με τις οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών'', υπογραμμίζει η υφυπουργός.
Η μεγάλη διάρρηξη του 2010
Ειδικά για το έτος 2010, η υφυπουργός Εσωτερικών σημειώνει ότι ο μεγάλος αριθμός των κλαπέντων εντύπων οφείλεται στη διάρρηξη που έγινε, παρά τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί, στο κτίριο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στην κλοπή εξίσου μεγάλου αριθμού εντύπων από το Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Έβρου της τέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Κατά το έτος 2010 αναφέρονται ως κλαπέντα-απωλεσθέντα έγγραφα, 5.480 έντυπες βεβαιώσεις υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής με πλήρη δικαιολογητικά (Τύπος Α΄), 1.830 έντυπες βεβαιώσεις υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής με ελλιπή δικαιολογητικά (Τύπος Β΄), 11.614 άδειες διαμονής, 1.012 δελτία διαμονής, 810 δελτία μόνιμης διαμονής.
Η Θεοδώρα Τζάκρη τονίζει πάντως, ότι παρά το μεγάλο αριθμό των εγγράφων που έχουν κλαπεί από τις κατά τόπους υπηρεσίες, ελάχιστες είναι εκείνες που έχουν διακινηθεί.
Σύμφωνα με την υφυπουργό, βρίσκεται σε θέση να το γνωρίζει, καθόσον μέσω του συστήματος Police on line, μπορεί να διαπιστωθεί η παραποίηση τους στις πύλες εισόδου της χώρας.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου