Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

ΚΑΤ - Ι ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ – «ΜΑΜΟΥΘ» 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤ ΜΕ ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

Ρεπορτάζ : Θάνος Πασχάλης(από την Ελευθεροτυπία)Υπερτιμολογήσεις και προμήθειες με αδιαφανείς διαδικασίες οστικών μοσχευμάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο ΚΑΤ την περίοδο 2009 – 2010 ζημιώνοντας το νοσοκομείο με πάνω...
από 10 εκατομμύρια ευρώ διαπιστώνουν σε έκθεση – σοκ οι επιθεωρητές υγείας.Με το πόρισμά τους οι επιθεωρητές ζητούν να παραπεμφθούν πειθαρχικά οι πρώην διοικητές και ο υποδιοικητής του νοσοκομείου για την επίμαχη χρονική περίοδο, οι διευθυντές των ορθοπεδικών κλινικών, η προϊσταμένη του τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης και νυν τομεάρχης Νοσηλευτικής υπηρεσίας, η διευθύντρια της Διοικητικής υπηρεσίας, η υποδιευθύντρια της Οικονομικής υπηρεσίας και ο προϊστάμενος του Οικονομικού τμήματος. Παράλληλα η έκθεση ελέγχου έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία Πρωτοδικών και στο ΣΔΟΕ ώστε το τελευταίο να προχωρήσει στο άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών και στη διασταύρωση των περιουσιακών στοιχείων για ενδεχόμενη διάπραξη οικονομικών αδικημάτων και παραβάσεων σε βάρος του δημοσίου (με το ερώτημα του αδικαιολόγητου πλουτισμού). Τέλος ζητείται να επιμεριστούν και να αναζητηθούν από τους υπευθύνους του Οικονομικού τμήματος του ΚΑΤ τα ποσά με τα οποία ζημιώθηκε το νοσοκομείο.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ… ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ
Στο πόρισμα 80 σελίδων των επιθεωρητών υγείας παρατίθενται πλήθος στοιχείων για τον τρόπο που λειτουργούσε στο ΚΑΤ το σύστημα παραγγελίας – προμήθειας, παραλαβής, διαχείρισης, κοστολόγησης και χρέωσης των υλικών οστεοσύνθεσης, άρθροπλαστικής, βαλβίδων υδροκεφαλίας, ενδοφακών κ.λπ. με οικονομική επιβάρυνση που τελικώς ξεπέρασε για τα ασφαλιστικά ταμεία τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που διακρίνει κανείς αναγιγνώσκοντας την έκθεση ελέγχου των επιθεωρητών είναι μια χαώδης και χωρίς όριο κατάσταση που επικρατούσε  σε υπηρεσίες του  νοσοκομείου  και έχει να κάνει από τον τρόπο έγκρισης και παραλαβής των οστικών μοσχευμάτωνκαι τη διαχείρισή τους μέχρι  την κατευθυνόμενη ανάθεση  τους όπως διαπιστώνεται  από γιατρούς σε «φίλιες» προμηθεύτριες εταιρείες ενδεχομένως εναντι ανταλλαγμάτων.
Διαπίστωση 1η (Επιθεωρητών Υγείας): Πως γίνονταν οι παραγγελίες των μοσχευμάτων.«Οι παραγγελίες των οστικών μοσχευμάτων – αναφέρεται στην έκθεση των επιθεωρητών – προκειμένου για τα καθημερινά χειρουργεία στο νοσοκομείο γίνονταν κατά κανόνα από τους γιατρούς είτε με τηλεφωνικό αίτημα στην προϊσταμένη του τμήματος κεντρικής αποστείρωσης, η οποία ήταν και υπεύθυνη των άτυπων παρακαταθηκών να τους τα χορηγήσει, επιλέγοντας οι ίδιοι και την εκάστοτε εταιρεία κάθε φορά, είτε οι ίδιοι τα επέλεγαν από τις παρακαταθήκες(αποθήκες φύλαξης), χωρίς τη διαμεσολάβηση και γνώση των αρμοδίων υπηρεσιών (οικονομική υπηρεσία). Αυτές οι πρωτοβουλίες λαμβάνονταν μέσω του οικείου προγράμματος χειρουργείου που κοινοποιούνταν στο τμήμα Κεντρικής Αποστείρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό χειρουργείου προκειμένου να προγραμματισθούν τα υλικά που χρειάζονταν κάθε φορά για τα χειρουργεία.»
Διαπίστωση 2η (Επιθεωρητών Υγείας): Ιατρικές γνωματεύσεις χωρίς αιτιολόγηση προσωπικού.«Στις ιατρικές γνωματεύσεις ,αναφέρουν οι επιθεωρητές, δεν αναφερόταν αναλυτικά η διάγνωση και η απαραίτητη κατά το νόμο ιδιαιτερότητα του ασθενούς ώστε να προσφύγει ο ιατρός σε συγκεκριμένη εταιρεία και κατ’ επέκταση στη διαδικασία συγκεκριμένου τρόπου προμήθειας με χαρακτήρα απευθείας ανάθεσης κατεπείγοντος χαρακτήρα. Στην ιατρική γνωμάτευση όμως αναφερόταν με σαφήνεια η εταιρεία προμήθειας, το είδος με την εμπορική του επωνυμία και ο κωδικός των μοσχευμάτων, όπως επίσης και η ποσότητα γεγονός που δεν επέτρεπε παρέκκλιση από την πλευρά των νοσηλευτριών του τμήματος Αποστείρωσης που εκτελούσαν την παραγγελία και τελικά την προμήθεια των οστικών μοσχευμάτων. Οι προμήθειες οστικών μοσχευμάτων γίνονταν – στην ουσία από τα ιατρικά στελέχη του νοσοκομείου με την μεσολάβηση του τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης  με εξωσυμβατικές παραγγελίες για κάθε ασθενή ατομικά.»
Διαπίστωση 3η (Επιθεωρητών Υγείας): Δεν υπήρχε προέγκριση για αγορές υλικών.«Δεν τηρούνταν καμιά διαδικασία προέγκρισης της δαπάνης πριν την επέμβαση, επισημαίνουν οι επιθεωρητές, γεγονός που τελικά επέτρεπε στα ιατρικά στελέχη του νοσοκομείου να επιβάλουν στην πράξη προκαθορισμένες επιλογές και να προσανατολίζουν την ανάθεση προμήθειας με απευθείας ανάθεση στις προτεινόμενες εταιρείες. Αντίθετα πριν απο την επέμβαση θα έπρεπε να υποβαλλόταν αίτημα χορήγησης υλικού, να συντασσόταν η ιατρική γνωμάτευση και να εγκριθεί αρμοδίως έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του τμήματος οικονομικού».Διαπίστωση 4η (Επιθεωρητών Υγείας): Χωρίς κανόνες φύλαξης τα μοσχεύματα.«Η απογραφή των μοσχευμάτων που φυλασόνταν στο χώρο της Κεντρικής Αποστείρωσης γινόταν πλημμελώς τόσο από το αρμόδιο γραφείο διαχείρισης υλικού όσο και από το τμήμα Κεντρικής Αποστείρωσης. Συγκεκριμένα στο τμήμα Αποστείρωσης δεν τηρούνταν με νόμιμο τρόπο βιβλίο χρέωσης μοσχευμάτων, αριθμημένο και νομίμως θεωρημένο, αλλά η κίνηση του υλικού γινόταν  με αυτοσχέδιο τρόπο με τήρηση προσωρινών καταστάσεων. Βιβλίο σχετικό ούτε υπάρχει ούτε ανεβρέθηκε. Βιβλίο μοσχευμάτων (αιμοστατικό κυρίως) άνοιξε το 2008 αλλά έκλεισε το 2009 διότι ήταν δύσκολο στην τήρησή του και ουδείς ενδιαφερόταν για αυτό. Δεν υπήρχε διορισμένος υπόλογος – διαχειριστής των μοσχευμάτων αλλά χρέη υπολόγου εκτελούσε η προϊσταμένη του τμήματος αποστείρωσης. Την ευθύνη των μοσχευμάτων την είχαν οι εταιρείες οι οποίες μεριμνούσαν για το υλικό τους και το κατέγραφαν σε ημερήσια – τακτική βάση κατά βούλησή τους.»Διαπίστωση 5η (Επιθεωρητών Υγείας): Δεν τηρούνταν κανόνες φύλαξης.«Διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη του προβλεπόμενου από τον κανονισμό  του νοσοκομείου «Βιβλίου χειρουργείου». Από την έρευνά μας δεν προέκυψε η εύρεση βιβλίου, ορθά και νόμιμα τηρούμενου, με τις πραγματικές πληροφορίες όπως προβλέπεται παρά μόνο τα λεγόμενα φύλλα χειρουργείου τα οποία εντοπίστηκαν σε μαύρες σακούλες απορριμμάτων στο χώρο του χειρουργείου χωρίς καμία αρχειοθέτηση.»Διαπίστωση 6η (Επιθεωρητών Υγείας): «Άφαντη» η οικονομική υπηρεσία και διοίκηση.
«Η οικονομική υπηρεσία απεμπόλησε την αρμοδιότητά της για την διεξαγωγή προμηθειών, ειδικά των οστικών μοσχευμάτων, την αρμοδιότητα της διαχείρισής τους (απογραφή – παρακολούθηση υλικού, διακίνηση, χρέωση κ.λπ.) αλλά και φύλαξης των πανάκριβων οστικών μοσχευμάτων με την δικαιολογία ότι τα υλικά αυτά είναι "εξωσυμβατικά". Αλλά και το τμήμα Κεντρικής Αποστείρωσης συνέχισε να εκτελεί καθήκοντα άτυπου γραφείου προμηθειών και διαχείρισης – κοστολόγησης υλικού παρά το γεγονός ότι τα οστικά μοσχεύματα και ο τρόπος παραγγελίας, προμήθειας, αποθήκευσης, διακίνησης και κοστολόγησης ήταν εμφανέστατα εκτός αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Αποστείρωσης. Για το τμήμα Οικονομικού δεν προκύπτει από κάπου ότι έγινε πάρα τις εγκυκλίους των αρμοδίων φορέων ουδεμία προσπάθεια διαπραγμάτευσης τιμών ή έκπτωσης πρακτικές που εφάρμοσαν άλλα νοσοκομεία (π.χ. Θριάσιο) με μικρά ή μεγάλα αποτελέσματα.»

Διαπίστωση 7η (Επιθεωρητών Υγείας): Προμηθευτές… παρόντες σε ώρες χειρουργείων.
«Όπως προκύπτει από έγγραφα και μαρτυρικές καταθέσεις εκπρόσωποι εταιρειών συχνά από περισσότερες από μια εταιρείες υπό την ιδιότητα κατά δήλωσή τους «τεχνικών συμβούλων – ιατρικών επισκεπτών» σε συνεννόηση με τον θεράποντα γιατρό και με την ανοχή των νοσηλευτριών παρευρίσκονταν στην αίθουσα του χειρουργείου και παρενέβαιναν στην ιατρική πράξη «διευκολύνοντας» τον χειρουργό στην εφαρμογή – τοποθέτηση των νέων υλικών της εταιρείας τους, εν προκειμένω μοσχευμάτων. Ο ρόλος και το πλήθος των "εκπροσώπων – τεχνικών συμβούλων" κατά το εξεταζόμενο διάστημα ήταν τέτοιος, ωστε να μην πραγματοποιείται χειρουργείο αν δεν υπήρχε ο «κατάλληλος» αρμόδιος τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας που παρείχε τα μοσχεύματα ή σπανιότερα τα μηχανήματα. Το πλήθος των τεχνικών συμβούλων αυτών έφθανε στο βαθμό να βρίσκονται συχνά ταυτόχρονα στην αίθουσα του χειρουργείου περί τα τριάντα άτομα συμπεριλαμβανομένων των ιατρών και νοσηλευτριών.»

Διαπίστωση 8η (Επιθεωρητών Υγείας): Οι γιατροί ενέκριναν τις προμήθειες.
«Δεν τηρείτο καμία διαδικασία προέγκρισης προμήθειας υλικού από τα ασφαλιστικά ταμεία πριν την χειρουργική επέμβαση όπως αυτές καθορίζονται από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και τις εγκυκλίους του νοσοκομείου γεγονός που επέτρεπε στα ιατρικά στελέχη να επιβάλλουν στην πράξη προκαθορισμένες επιλογές και να προσανατολίζουν την ανάθεση της προμήθειας με απευθείας ανάθεση στις προτιμώμενες εταιρείες. Οι προμήθειες γίνονταν κατ’ ουσία στις κατευθυνόμενες από τους γιατρούς εταιρείες εφαρμόζοντας την παράνομη πρακτική κατάτμησης της δαπάνης (προμήθεια για την οποία τόσο το χρηματικό ύψος της όσο και η ποσότητα και η αναγκαιότητα χρήσης των μοσχευμάτων επέβαλαν εκ του νόμου διαγωνίστηκες διαδικασίες) χωρίς εκ των προτέρων να γίνεται έρευνα αγοράς από τις οικονομικές υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσιακή και επιστημονική τους ιδιότητα με τρόπο καταχρηστικό τα ιατρικά στελέχη του νοσοκομείου στην ουσία καθοδηγούσαν την προμήθεια των μοσχευμάτων και παράγγελναν μέσω των γνωματεύσεών τους το μόσχευμα της προτίμησής τους με τρόπο αυθαίρετο με τα δυσμενή για το νοσοκομείο οικονομικά αποτελέσματα. Ακολουθώντας την τάση παραγγελιών που είχαν διαμορφώσει μέσω των παρακαταθηκών ή της πρακτικής των απευθείας αναθέσεων συνέβαλαν αντικειμενικά στη δημιουργία οικονομικής ζημιάς στο νοσοκομείο και στη δημιουργία παράνομου πλουτισμού στις προμηθεύτριες εταιρείες. Το γεγονός αυτό καθώς και η επαναλαμβανόμενη συχνότητά του οδηγεί στο συμπέρασμα ενδεχόμενης περαιτέρω διερεύνησης των οικονομικών καταστάσεων του συνόλου των εμπλεκομένων (ιατρών – διοικητών – διευθυντών) και ενδεχόμενης διερεύνησης των σχέσεών τους με εταιρείες διάθεσης μοσχευμάτων ή ενδεχόμενης τέλεσης άλλων οικονομικών αδικημάτων μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας (ΣΔΟΕ) καθώς υπάρχουν ενδείξεις συναλλαγής με σκοπό ενδεχόμενο ίδιον όφελος.»

Διαπίστωση 9η (Επιθεωρητών Υγείας): Τεράστια η ζημιά του νοσοκομείου.
«Η εξοικονόμηση πόρων για το ΚΑΤ σήμερα από τη μείωση της δαπάνης των οστικών μοσχευμάτων προκύπτει από τα επίσημα οικονομικά στοιχεία που δόθηκαν από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Το 2009 τα οστικά μοσχεύματα που χρησιμοποιήθηκαν σε επεμβάσεις ασθενών κόστισαν 18.127.990,00 ευρώ, το 2010 9.348.284,00 ευρώ, το 2011 1.802.351,00 ευρώ και η εκτίμηση για το 2012 είναι 600.000,00 ευρώ.Μόνο για δυο χρόνια το 2009 και 2010 η εκτιμώμενη ζημια για το δημόσιο μετα απο αξιολόγηση 1500 φύλλων χειρουργείου φτάνει τα 10.099.497 ευρώ που αποτελει και την υπέρβαση δαπάνης σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων"

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου