Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΙΕΣ ΓΑΙΔΟΥΡΙ ΑΜΙΤΑ ΜΟΤΙΟΝ

Προϊόντα Amita Motion με δυσάρεστη γεύση






Προϊόντα Amita Motion με δυσάρεστη γεύση

Ανιχνεύθηκε μη παθογόνος μικροοργανισμός σε διάφορες συσκευασίες
Την ανίχνευση του μη παθογόνου μικροοργανισμού Alicyclobacillus spp.σε προϊόντα Amita Motion τα οποία παρασκευάζονται από την εταιρεία «Coca cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης Α. Ε.», ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Ειδικότερα, η Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα, καθώς και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας έγιναν αποδέκτες σχετικών πληροφοριών όσον αφορά στη διακίνηση φυσικού χυμού με δυσάρεστη γεύση.
Οι καταγγελίες επιβεβαιώθηκαν και από την εταιρεία παραγωγής, η οποία γνωστοποίησε την ανίχνευση στα συγκεκριμένα προϊόντα του Alicyclobacillus spp. Πρόκειται για φυσικό χυμό με την εμπορική επωνυμία «100% Φυσικός Χυμός Amita Motion», σε διάφορες συσκευασίες και ημερομηνίες λήξης.
Ο ΕΦΕΤ προχώρησε σε επιθεώρηση των μονάδων παραγωγής των εν λόγω προϊόντων και σε αντίστοιχους εργαστηριακούς ελέγχους. Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, «η επιχείρηση καθυστέρησε να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές, ως όφειλε, στο πλαίσιο της υφιστάμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας».


Ο
ι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται, για προληπτικούς λόγους, να μην τα καταναλώσουν.


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου