Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013

ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΟΣ .. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΑΪΔΟΥΡΙ !!
Το Υπουργείο Υγείας δίνει για δύο ψύκτες νερού 196.800 ευρώ! 

Την ώρα που ο Υπουργός Υγείας δηλώνει ότι οι περικοπές που γίνονται και στο χώρο της Υγείας είναι απαραίτητες και αναγκαίες για να σωθεί η χώρα, την ώρα που δεσμεύεται και...διαψεύδεται για την παρουσία γιατρού ακόμη και στο ακριτικό νησί της Γαύδου, το Υπουργείο πληρώνει αδρά για δύο ψύκτες νερού!


Το κονδύλι που ζητά το Υπουργείο Υγείας να του εγκρίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως μπορεί να δει κανείς από το έγγραφο που δημοσιεύει σήμερα το CretePlus.gr, αγγίζει τι 197.000 ευρω. Για την ακρίβεια ο κ. Αδωνις αιτείται 196.800 ευρώ για την αντικατάσταση των ψυκτών, χαρακτηρίζοντας μάλιστα το αίτημα ως επείγον!

"Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής απόφασης, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ένταξη και έγκριση στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π. ) έτους 2013, του είδους « Ψύκτες νερού » ( προμήθεια και εγκατάσταση 2 αερόψυκτων ψυκτών νερού) για τις ανάγκες του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Υγείας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, ποσού εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (196800,00) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η ανωτέρω προμήθεια είναι αναγκαία, προκειμένου να αντικατασταθούν οι υπάρχοντες, λόγω παλαιότητας και συνεχών βλαβών κατά τα παρελθόντα έτη. Ο προτεινόμενος τρόπος προμήθειας είναι ο Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή. Η δαπάνη της προαναφερόμενης προμήθειας, θα βαρύνει το Π.Δ.Ε., ΣΑΕ 091,κωδικός αριθμός 2012ΣΕ09100001 και θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του έργου «Ανακαίνιση- επισκευή οικοδομικών στοιχείων και Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού κεντρικού κτιρίου Υπουργείου Υγείας»

Επίσης, παρακαλούμε για την χορήγηση εξουσιοδότησης της διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού από το Υπουργείο μας ", αναφέρει το σχετικό έγγραφο, που είναι αναρτημένο και στο "Διαύγεια". Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου