Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

ΕΝΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙ ΓΙΑΤΡΟΣΈχει ιατρείο στην Αθήνα και χειρουργεί... στη Γερμανία!

 

 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε σήμερα την εξέταση (εισαγωγή) μιας υπόθεσης που αφορά έναν Έλληνα γιατρό ο οποίος έχει ιατρείο στην Αθήνα και χειρουργεί στη Γερμανία. Ειδικότερα, και όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο εν λόγω γιατρός από το 2006 μεταβαίνει για μία ή δύο ημέρες κάθε μήνα στο Έσεν της Γερμανίας, όπου πραγματοποιεί ανδρολογικές επεμβάσεις σε ασθενείς εξωτερικών ιατρείων, μόνον «προσωρινά» και «περιστασιακά» και χωρίς να διαθέτει την υποδομή μιας κλινικής, ενώ ο ίδιος δεν αναλαμβάνει τη μετεγχειρητική παρακολούθηση που τυχόν απαιτείται.


   
Η υπόθεση προέκυψε κατόπιν ερωτήματος ασθενούς, ο οποίος είχε χειρουργηθεί επιτυχώς από τον Έλληνα γιατρό, προς τον Ιατρικό Σύλλογο του Έσεν σχετικά με την ορθότητα του τιμολογίου.
Πέραν αυτού, ο εν λόγω ιατρικός σύλλογος διαπίστωσε ότι η διαφήμιση στο διαδίκτυο για τη δραστηριότητά του Έλληνα γιατρού σε κλινικές του Έσεν (το οποίο συνιστά παράβαση του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας) δεν προσέφερε αντικειμενική ενημέρωση επί θεμάτων του ιατρικού επαγγέλματος.
   
Το γερμανικό δικαστήριο στο οποίο ανετέθη η υπόθεση, υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σειρά ερωτημάτων για την ερμηνεία της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και συγκεκριμένα για τη δυνατότητα εφαρμογής των δεοντολογικών κανόνων του κράτους μέλους υποδοχής.
   
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο Έλληνας γιατρός υποστηρίζει ότι στη Γερμανία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, προσωρινά και περιστασιακά χωρίς να υπόκειται στους γερμανικούς κανόνες δεοντολογίας και ως εκ τούτου τυχόν καταγγελίες γερμανικών επαγγελματικών οργανώσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην «αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής», δηλαδή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οφείλει να απαντήσει σε εύθετο χρόνο στα προδικαστικά ερωτήματα του γερμανικού δικαστηρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου