Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

ΠΛΗΡΩΝΕ ΚΟΡΟΪΔΟ ΤΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ

Θα πληρώσουμε 11,7 εκατ. ευρώ τους συμβούλους για την επαναγορά ομολόγων 


Σοκ: Θα πληρώσουμε 11,7 εκατ. ευρώ τους συμβούλους για την επαναγορά ομολόγων

Οι σύμβουλοι που προσέλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την επαναγορά ομολόγων από την Deutsche Bank και Morgan Stanley θα πληρωθούν για την παροχή υπηρεσιών έως και 11,7 εκατ. ευρώ! Το τίμημα είναι αιματηρό για την ελληνική οικονομία σε περίδο κρίσης.

Όπως αναφέρεται σε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, η Deutsche Bank θα ασκήσει καθήκοντα «Lead Structuring Agent», καθώς και «Dealer Manager» από κοινού με την Morgan Stanley για τον «σχεδιασμό, τη διαχείριση, την προώθηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναγοράς ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τον ιδιωτικό τομέα στα πλαίσια της από 27 Νοεμβρίου 2012 δήλωσης του Eurogroup».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα συνδράμουν το δημόσιο:

- Στον «σχεδιασμό της διαδικασίας επαναγοράς, τη σύνταξη του κειμένου των προσκλήσεων επαναγοράς και την τιμολόγηση αυτής, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη συνεισφορά στη επίτευξη βιωσιμότητας του Δημόσιου Χρέους»,

- στον εντοπισμό και την επικοινωνία με τους κατόχους ομολόγων και την «παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων προς αυτούς σε σχέση με ερωτήσεις που θα θέτουν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επαναγοράς, μέσω του εκτεταμένου παγκοσμίως δικτύου τους με τη διάθεση όλου του απαραίτητου προσωπικού και μέσων»,

- στη συνδρομή «στη διανομή όλου του απαραίτητου υλικού που αφορά τις Προσκλήσεις προς τους ομολογιούχους, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες τοπικούς νομικούς περιορισμούς, κάνοντας χρήση συμπληρωματικών υπηρεσιών από εξειδικευμένες εταιρίες για τη συγκέντρωση και ανάλυση των προσφορών»,

- στη «συνδρομή στον καθορισμό των αποδεκτών προσφορών ανάλογα με τα προσφερόμενα ποσά ανά τιμή προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη απομείωση του Δημόσιου Χρέους».

Η αμοιβή των δύο τραπεζών «συναρτάται από το μέγεθος του ονομαστικού ποσού ομολόγων που θα επαναγορασθεί και, σε κάθε περίπτωση», δεν θα υπερβεί τα 11,7 εκατ. ευρώ, «συμπεριλαμβανομένων των λοιπών και βοηθητικών εξόδων και θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της επαναγοράς, ενώ σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επαναγοράς θα καταβληθεί αποζημίωση ύψους 700.000 ευρώ για την κάλυψη νομικών και λοιπών εξόδων».


Και 700.000 ευρώ σε δικηγορικό γραφείο

Παράλληλα, με άλλη απόφαση του κ. Σταϊκούρα, εγκρίνεται η καταβολή αμοιβής έως και 700.000 ευρώ στο δικηγορικό γραφείο CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON για την παροχή νομικών υπηρεσιών στην επαναγορά των ομολόγων.

Ειδικότερα, το γραφείο θα λάβει αμοιβή για την υποστήριξή για την διαδικασία επαναγοράς ομολόγων, αλλά και για «τα παρεπόμενα» του PSI, τα οποία, όπως αναφέρεται, ενδεικτικά θα είναι:

- «Θέματα τα οποία ανακύπτουν μετά την ολοκλήρωση της Συμμετοχής του Ιδιωτικού Τομέα (PSI), καθώς και ζητήματα συμμόρφωσης (compliance issues) τα οποία συνδέονται με την σχετική ανταλλαγή ομολόγων (PSI bona exchange) του Μαρτίου/Απριλίου 2012, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων στο βαθμό που επηρεάζουν ή άπτονται του δημόσιου χρέους»,

- «πιθανή τροποποίηση των δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ της Δημοκρατίας και των πιστωτών του δημόσιου/επίσημου ή ιδιωτικού τομέα»,

- «τηρητέα πορεία αντιμετώπισης των πιστωτών που δεν συμμετείχαν στην ανταλλαγή ομολόγων του PSI»,

- «πρωτοβουλίες διαχείρισης χρέους, το οποίο διακρατείται από πιστωτές του δημόσιου/επίσημου ή ιδιωτικού τομέα»,

- «εφαρμογή των μηχανισμών παρακολούθησης πληρωμών χρέους ή παρόμοια μέτρα», και

- «διαπραγμάτευση και καταγραφή διακανονισμών με τους πιστωτές του δημόσιου/επίσημου τομέα, οι οποίοι συνδέονται με ή συμβάλλουν στην υποστήριξη πρωτοβουλιών διαχείρισης χρέους».


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου