Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

ΒΗΜΑ EVIMA ΤΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ ΕΦΑΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ    
Λουκέτο στην Ασφαλιστική εταιρία EVIMA - Η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

Στον "αέρα" βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και στην Κρήτη που είχαν ασφαλιστεί στην εταιρεία Evima μετά την ανακοίνωση πως ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της απο την Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία, όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα έτσι και στην Κρήτη είχε το τελευταίο χρονικό διάστημα αυξήσει σημαντικά την παρουσία της στον κλάδο του αυτοκινήτου.
Πέραν των κεντρικών γραφείων της Evima στην Κρήτη, πολλά ασφαλιστικά πρακτορεία ασφάλιζαν πελάτες τους στην συγκεκριμένη εταιρεία και τώρα έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.
Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με την συγκεκριμένη εταιρεία παραμένουν σε ισχύ για έναν ημερολογιακό μήνα.
Απο κει και πέρα ξεκινά η ταλαιπωρία τους καθώς θα πρέπει να ασφαλιστούν σε άλλη εταιρεία. Σε ότι αφορά στα χρήματα που έχουν ήδη πληρώσει για τα συμβόλαιά τους, υπο κάποιες προυποθέσεις μπορεί να μην τα χάσουν, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν, είτε με την εταιρεία, είτε με τον ασφαλιστή τους.
Να σημειωθεί πως το πρωί από τη διεύθυνση της εταιρείας στο Σύνταγμα μεταφέρονταν μαύρες σακούλες με στοιχεία καθώς ο εκκαθαριστής δεν είχε φθάσει ακόμη να σφραγίσει τα γραφεία.
Η επίσημη ανακοίνωση
Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ΠΡΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)
Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε σήμερα την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ΠΡΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και τη θέση της σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970. Πρόκειται για μια ασφαλιστική εταιρεία με δραστηριότητα στην Ελλάδα, κυρίως στον κλάδο αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα.
Η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να διατηρεί επαρκές περιθώριο φερεγγυότητας (εποπτικά κεφάλαια), απαίτηση, η οποία, σύμφωνα με το νόμο, είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος. Παράλληλα, δεν είχε σχηματίσει επαρκή τεχνικά αποθέματα και παρουσίαζε έλλειμμα στην ασφαλιστική τοποθέτηση.
Από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας αναστέλλεται η υποχρέωσή της για καταβολή ασφαλισμάτων ή άλλων πληρωτέων παροχών.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος. Για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών διορίστηκε επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Γερμανός, ο οποίος με τη σειρά του θα καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτημα περί διορισμού εκκαθαριστή.
Ειδικότερες πληροφορίες:
Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία οχημάτων (υλική ζημία και σωματική βλάβη τρίτου, μόνο): Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου ισχύουν για 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρείας (N 400/70 αρ.3 παρ.6 σε συνδυασμό με ΠΔ 237/86 αρ.25 παρ.4). Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να ασφαλιστούν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχημα εντός του διαστήματος των 30 ημερών, ο παθών θα αποζημιωθεί από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων» (ΝΠΙΔ). Το μέρος των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης έως την λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου (μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα) επιστρέφεται στους ασφαλισμένους (αρ. 3 παρ. 6 Ν.Δ. 400/1970) από τον εκκαθαριστή. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο.
Ασφαλιστήρια λοιπών κλάδων ζημιών: Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις της. Οι έχοντες απαιτήσεις από τους λοιπούς κλάδους ζημιών, όπως και από τα καταβληθέντα - μη δεδουλευμένα – ασφάλιστρα, θα ικανοποιηθούν κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον εκκαθαριστή.
Οι ασφαλισμένοι στην εταιρεία δύνανται να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της (http://www.evima.gr), καθώς και από υπαλλήλους της εκκαθάρισης, καθημερινά, από ώρα 10.00 έως 14.00 στα τηλέφωνα της εταιρείας και από τον επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης στο τηλέφωνο 6949 962802.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου